« 1Krl 1:18 1 Księga Królewska 1:19 1Krl 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nabił wołów i bydła tłustego, i baranów bardzo wiele i wezwał wszystkich synów królewskich i Abjathara kapłana i Joaba, hetmana rycerstwa: lecz Salomona, sługi twego, nie wezwał.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem nabił wołów i bydła tłustego, i owiec bardzo wiele, i wezwał wszystkich synów królewskich, i Abijatara kapłana, i Joaba, hetmana wojska; ale Salomona, sługi twego, nie wezwał.
3.GDAŃSKA.2017Zabił bowiem woły, tuczne bydło i bardzo dużo owiec i zaprosił wszystkich synów króla, kapłana Abiatara oraz dowódcę wojska, Joaba, ale twego sługi Salomona nie zaprosił.
4.CYLKOWAlbowiem narznął wołów i tucznego bydła i owiec w mnóstwie, i wezwał wszystkich królewiczów, i Abjatara, kapłana, i Joaba, hetmana wojsk, ale Salomona, sługi twego, nie wezwał.
5.KRUSZYŃSKIZłożył na ofiarę woły i bydło tłuste i owce liczne, zaprosił też wszystkich synów królewskich, oraz Abiatara kapłana i Joaba, dowódcę wojska, Salomona zaś, sługi twego, nie zaprosił.
6.TYSIĄCL.WYD5Zabił on na ofiarę woły, tuczne cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, kapłana Abiatara i wodza wojska, Joaba. Salomona zaś, sługi twego, nie zaprosił.
7.BRYTYJKAKazał on zabić na ofiarę wiele wołów i tucznych cieląt, i owiec i zaprosił wszystkich synów królewskich i Ebiatara, kapłana, i Joaba, dowódcę wojska, lecz Salomona, twojego sługi, nie zaprosił.
8.POZNAŃSKAZabił na ofiarę woły, tuczone cielce i mnóstwo owiec oraz zaprosił wszystkich synów królewskich, kapłana Ebjatara, dowódcę wojska Joaba, ale sługi twojego Salomona nie zaprosił.
9.WARSZ.PRASKAZłożył on już w ofierze wiele wołów, tłustych cielców i owiec, zapraszając na tę uroczystość wszystkich synów królewskich, kapłana Abiatara, Joaba, dowódcę oddziałów wojskowych. Nie poprosił tylko sługi twojego Salomona.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo narżnął wiele byków oraz tucznego bydła i owiec, wezwał wszystkich królewiczów, kapłana Abjatara, i dowódcę wojsk Joaba; ale nie wezwał Salomona, twojego sługę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie złożył w ofierze cielca, tuczne cielę i owce w obfitości, zaprosił synów króla, kapłana Abiatara, dowódcę wojsk Joaba, a Salomona, twojego sługi, nie zaprosił.