« 1Krl 1:19 1 Księga Królewska 1:20 1Krl 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jednak, panie mój, królu, na cię się oglądają oczy wszystkiego Izraela, żebyś im oznajmił, kto ma siedzieć na stolicy twojéj, królu, panie mój, po tobie.
2.GDAŃSKA.1881Lecz ty królu, panie mój, wiesz, iż się oczy wszystkiego Izraela oglądają na cię, abyś im oznajmił, kto będzie siedział na stolicy króla, pana mego, po tobie.
3.GDAŃSKA.2017Lecz ty, mój panie, królu, wiesz, że oczy całego Izraela są zwrócone na ciebie, abyś im oznajmił, kto zasiądzie na tronie mego pana, króla, po nim.
4.CYLKOWA wszak ty, panie mój i królu, oczy całego Izraela zwrócone są na ciebie, abyś im powiedział, kto zasiądzie na stolicy króla, pana mego, po tobie.
5.KRUSZYŃSKITeraz więc, panie mój, królu, oczy całego Izraela są na tobie, abyś im oświadczył, kto zasiądzie na tronie pana mego, króla po nim?
6.TYSIĄCL.WYD5A tyś, panie mój, królem! Na ciebie zwrócone są oczy całego Izraela, abyś im oznajmił, kto będzie zasiadać na tronie pana mego, króla, po nim.
7.BRYTYJKANa ciebie, panie mój, królu, zwrócone są oczy całego Izraela, abyś im ogłosił, kto zasiądzie na tronie mojego pana, króla, po nim.
8.POZNAŃSKATymczasem na ciebie, panie mój, królu [są zwrócone] oczy całego Izraela, abyś im oznajmił, kto będzie następcą tronu pana mojego, króla.
9.WARSZ.PRASKAA teraz oczy całego Izraela, królu mój i panie, zwrócone są na ciebie w oczekiwaniu, że ty sam powiesz, kto powinien zasiąść po tobie na twoim tronie, królu mój i panie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przecież na ciebie, mój panie i królu, zwrócone są oczy całego Israela, abyś im powiedział kto po tobie zasiądzie na tronie mojego pana króla.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz na ciebie, królu, mój panie, zwrócone są oczy Izraela. Ludzie czekają, byś ogłosił, kto po królu, moim panu, zasiądzie na jego tronie.