« 1Krl 1:20 1 Księga Królewska 1:21 1Krl 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stanie się, gdy zaśnie pan mój, król z ojcy swymi, będziemy ja i Salomon, syn mój, grzesznymi.
2.GDAŃSKA.1881Inaczej stanie się, gdy zaśnie król, pan mój, z ojcy swymi, że będziemy ja i Salomon, syn mój, jako grzesznicy.
3.GDAŃSKA.2017W przeciwnym razie, gdy mój pan, król, zaśnie ze swymi ojcami, ja i mój syn Salomon będziemy uważani za przestępców.
4.CYLKOWA stać by się mogło, że gdy spocznie pan mój, król, przy ojcach swoich, będziemy ja i syn mój, Salomon, traktowani jako przestępcy.
5.KRUSZYŃSKIA może być, że gdy spocznie pan mój, król z ojcami swoimi, ja i syn mój Salomon, poniesiemy odpowiedzialność".
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy przyjdzie czas, że król, mój pan, spocznie ze swymi przodkami, wtedy ja i mój syn, Salomon, będziemy uchodzili za winowajców.
7.BRYTYJKAW przeciwnym razie, gdy pan mój, król, zaśnie z ojcami swoimi, ja i syn mój Salomon zostaniemy uznani za buntowników.
8.POZNAŃSKAGdy nadejdzie [czas], że pan mój, król, spocznie ze swoimi przodkami, ja i mój syn Salomon będziemy [uważani za] przestępców.
9.WARSZ.PRASKAW przeciwnym bowiem razie, kiedy mój król i pan odejdzie do swoich ojców, ja i mój syn, Salomon, będziemy musieli znosić [jakby zasłużone] udręki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż mogłoby się stać, że kiedy król, mój pan spocznie przy swoich przodkach, ja i mój syn Salomon będziemy traktowani jako przestępcy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW przeciwnym razie, gdy król, mój pan, zaśnie ze swoimi ojcami, ja i mój syn Salomon zostaniemy uznani za przestępców.