« 1Krl 1:23 1 Księga Królewska 1:24 1Krl 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł Nathan: Panie mój, królu, tyś rzekł: Adonias niech króluje po mnie, a ten niechaj siedzi na stolicy mojéj?
2.GDAŃSKA.1881Rzekł zatem Natan: Królu, panie mój, zażeś ty rzekł: Adonijasz będzie królował po mnie, a on usiędzie na stolicy mojej?
3.GDAŃSKA.2017Potem Natan powiedział: Mój panie, królu, czy ty powiedziałeś: Adoniasz będzie królował po mnie i on zasiądzie na moim tronie?
4.CYLKOWI rzekł Natan: Panie mój i królu! Czyś rzeczywiście rozkazał: Adonija będzie panował po mnie, a on zasiądzie na stolicy mojej?
5.KRUSZYŃSKII rzekł Natan: "Panie mój, królu, tyś powiedział: Adonjasz będzie królował po mnie i on zasiądzie na tronie moimi
6.TYSIĄCL.WYD5Po czym przemówił: Panie mój, królu! Ty zapewne rozkazałeś: Adoniasz będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie?
7.BRYTYJKAI rzekł Natan: Panie mój, królu! Czy ty tak rozstrzygnąłeś: Adoniasz zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie?
8.POZNAŃSKAi zapytał: - Panie mój, królu, [czy] ty zarządziłeś: "Adonijja będzie królem po mnie i on zasiądzie na moim tronie?"
9.WARSZ.PRASKAPotem powiedział: O królu i panie mój. Czy ogłosiłeś, że Adoniasz będzie po tobie królował i zasiądzie na twoim tronie?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym Natan powiedział: Panie mój i królu! Czy rzeczywiście tak rozkazałeś: Po mnie będzie panował Adonija; on zasiądzie na moim tronie?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział: Panie mój, królu! Czy to ty zarządziłeś, że Adoniasz zostanie królem po tobie i on zasiądzie na twoim tronie?