« 1Krl 1:26 1 Księga Królewska 1:27 1Krl 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali od pana mego, króla, wyszło to słowo, a nie oznajmiłeś mnie, słudze twemu, kto ma siedzieć na stolicy pana mego, króla, po nim?
2.GDAŃSKA.1881Izali od króla, pana mego, stała się ta rzecz? a nie oznajmiłeś słudze twemu, kto ma siedzieć na stolicy króla, pana mego, po nim?
3.GDAŃSKA.2017Czy wyszło to od mego pana, króla, a nie oznajmiłeś swemu słudze, kto zasiądzie po nim na tronie mego pana, króla?
4.CYLKOWCzyżby od pana mego, króla, wyjść miała ta rzecz, a nie powiadomiłbyś sługi twojego, kto zasiądzie na stolicy pana mego, króla, po nim?
5.KRUSZYŃSKICzyż to ze strony pana mego, króla, została ta rzecz tak załatwiona i nie powiadomiłeś sługi twego, kto zasiądzie na tronie pana mego, króla, po nim?"
6.TYSIĄCL.WYD5Czy z woli króla, mego pana, to się stało, a nie zawiadomiłeś twego sługi, kto będzie zasiadał na tronie pana mego, króla, po nim?
7.BRYTYJKACzyżby od mojego pana, króla, wyszła ta rzecz, a nie powiadomiłbyś twojego sługi, kto zasiądzie na tronie mojego pana, króla, po nim?
8.POZNAŃSKACzyżby rzecz ta działa się za wiedzą pana mojego, króla. A [tylko] twojemu słudze nie chciałeś oznajmić, kto zasiądzie na tronie po panu moim, królu?
9.WARSZ.PRASKACzy wszystko to stało się zgodnie z wolą mojego pana i króla? Czy rzeczywiście nie chciałeś ujawnić twoim sługom, kto ma zasiąść po naszym panu na jego królewskim tronie?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyżby ta rzecz miała wyjść od mojego pana króla, a nie powiadomiłeś twojego sługi, kto po nim zasiądzie na tronie mojego pana króla?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy to mój pan, król, stoi za tą sprawą? Czyżbyś mnie, swojego sługi, po prostu nie powiadomił o tym, kto po tobie zasiądzie na tronie mojego pana, króla?