« 1Krl 1:28 1 Księga Królewska 1:29 1Krl 1:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przysiągł król i rzekł: Żywie Pan, który wyrwał duszę moje ze wszystkiego ucisku,
2.GDAŃSKA.1881Tedy przysiągł król, mówiąc: Jako żywy Pan, który wybawił duszę moję z każdego ucisku:
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król przysiągł: Jak żyje PAN, który wybawił moją duszę z wszelkiego ucisku;
4.CYLKOWTedy przysiągł król, i rzekł: Żyw Wiekuisty, który wybawił duszę moją z każdej niedoli,
5.KRUSZYŃSKII przysiągł król i oświadczył: "Żywie Jahwe, który uwolnił życie moje od wszystkich utrapień!
6.TYSIĄCL.WYD5przysiągł król tymi słowami: Na życie Pana, który wyratował mnie z wszelkiego utrapienia!
7.BRYTYJKAPrzysiągł król, mówiąc: Jako żyje Pan, który wybawił życie moje z wszelkiej niedoli,
8.POZNAŃSKAKról przysiągł i rzekł: - Na żyjącego Jahwe, który wyzwolił duszę moją od wszelkich utrapień.
9.WARSZ.PRASKAA król złożył jej takie przyrzeczenie: Na życie Jahwe, który mnie uratował od tylu nieszczęść!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy król przysiągł, mówiąc: Żywym jest WIEKUISTY, który wybawił moją duszę z każdej niedoli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy król złożył jej taką przysięgę: Jak żyje PAN, który wykupił mnie z wszelkiej niedoli,