« 1Krl 1:29 1 Księga Królewska 1:30 1Krl 1:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Iż, jakom ci przysiągł przez Pana, Boga Izraelowego, rzekąc: Salomon, syn twój, królować będzie po mnie, i ten będzie siedział na stolicy mojéj miasto mnie, tak uczynię dzisiaj.
2.GDAŃSKA.1881Iż jakom ci przysiągł przez Pana, Boga Izraelskiego, mówiąc: Że Salomon, syn twój, królować będzie po mnie, a on usiędzie na stolicy mojej miasto mnie, tak dziś uczynię.
3.GDAŃSKA.2017Jak przysiągłem ci na PANA, Boga Izraela: Twój syn Salomon będzie królować po mnie i on zasiądzie na moim tronie zamiast mnie, tak dziś uczynię.
4.CYLKOWIż jakom ci przysiągł na Wiekuistego, Boga Izraela, mówiąc: Salomon, syn twój, będzie panował po mnie a on zasiądzie na stolicy mojej miasto mnie - tak uczynię jeszcze dnia dzisiejszego!
5.KRUSZYŃSKICo ci bowiem przysiągłem przez Jahwe, Boga Izraela, mówiąc, że Salomon, syn twój, będzie panował po mnie i on to zasiądzie na tronie moim zamiast mnie, to również w dniu dzisiejszym wypełnię".
6.TYSIĄCL.WYD5Jak przysiągłem ci na Pana, Boga Izraela, mówiąc, że Salomon, twój syn, będzie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie po mnie, tak właśnie dziś uczynię.
7.BRYTYJKAIż jak przysiągłem ci na Pana, Boga izraelskiego, mówiąc: Salomon, twój syn, zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie po mnie, tak uczynię w dniu dzisiejszym.
8.POZNAŃSKAJak ci przysiągłem na Jahwe, Boga Izraela, mówiąc: Salomon, twój syn, będzie królem po mnie i on zasiądzie na moim tronie zamiast mnie, tak uczynię to dzisiaj.
9.WARSZ.PRASKAPrzyrzekam, że dziś wypełnię to, co poprzysiągłem na imię Jahwe, Boga Izraela, mówiąc, iż Salomon, twój syn, będzie po mnie królował i że to on zajmie moje miejsce na tronie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak ci przysiągłem na WIEKUISTEGO, Boga Israela, mówiąc: Po mnie będzie panował twój syn Salomon; on zasiądzie zamiast mnie na moim tronie – tak też uczynię jeszcze dzisiejszego dnia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITprzysiągłem ci na PANA, Boga Izraela, że Salomon, twój syn, zostanie królem po mnie i on zamiast mnie zasiądzie na moim tronie - i tak się stanie już dziś!