« 1Krl 1:33 1 Księga Królewska 1:34 1Krl 1:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tamże go niech pomaże kapłan Sadok i Nathan prorok za króla nad Izraelem: i będziecie trąbić w trąbę a rzeczecie: Niech żyje król Salomon!
2.GDAŃSKA.1881A tam go pomaże Sadok kapłan, i Natan prorok za króla nad Izraelem; potem zatrąbicie w trąbę, a rzeczecie: Niech żyje król Salomon!
3.GDAŃSKA.2017A tam niech kapłan Sadok i prorok Natan namaszczą go na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie w trąbę i powiedzcie: Niech żyje król Salomon!
4.CYLKOWTam namaści go Cadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem; poczem uderzycie w trąbę i zawołacie: Niechaj żyje król Salomon!
5.KRUSZYŃSKIA tam namaści go Cadok kapłan i prorok Natan na króla nad Izraelem i uderzycie w trąbę i będziecie wołali: "Niech żyje król Salomon!
6.TYSIĄCL.WYD5Potem niech go tam namaszczą kapłan Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie w róg i wołajcie: Niech żyje król Salomon!
7.BRYTYJKATam namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem; potem każcie zadąć w rogi i zawołajcie: Niech żyje król Salomon!
8.POZNAŃSKAKapłan Cadok i prorok Natan niech go tam namaszczą na króla nad Izraelem. [Potem] zadmijcie w róg i wznieście okrzyk: Niech żyje król Salomon,
9.WARSZ.PRASKATam kapłan Sadok i prorok Natan namaszczą go na króla izraelskiego. A wy zaczniecie dąć w rogi, wołając: Niech żyje król Salomon!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam kapłan Cadok wraz z prorokiem Natanem namaści go na króla nad Israelem. Potem uderzycie w trąbę i zawołacie: Niech żyje król Salomon!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech tam kapłan Sadok i prorok Natan namaszczą go na króla nad Izraelem, następnie zadmijcie w róg i zawołajcie: Niech żyje król Salomon!