« 1Krl 1:35 1 Księga Królewska 1:36 1Krl 1:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział Banajas, syn Jojady, królowi, mówiąc: Amen. Tak niech mówi Pan, Bóg pana mego króla.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Banajas, syn Jojada, królowi, mówiąc: Amen. Niech to stwierdzi Pan, Bóg króla, pana mego.
3.GDAŃSKA.2017Benajasz, syn Jehojady, odpowiedział królowi: Amen. Niech to stwierdzi PAN, Bóg mego pana, króla.
4.CYLKOWI odpowiedział Benaja, syn Jehojady, królowi i rzekł: Tak niechaj się stanie! tak niechaj zarządzi Wiekuisty, Bóg pana i króla mojego!
5.KRUSZYŃSKIA odpowiadając Benaja, syn Jojady, królowi, rzekł: "Amen! Tak rzekł Jahwe, Bóg pana mego króla!
6.TYSIĄCL.WYD5Na to Benajasz, syn Jojady, odrzekł królowi: Amen. Bodajby Pan Bóg to sprawił!
7.BRYTYJKAI odpowiedział Benaja, syn Jehojady, królowi: Niechaj Pan, Bóg mojego pana, powie na to: Niech się tak stanie!
8.POZNAŃSKANa to odpowiedział Benajahu, syn Jehojady, królowi i rzekł: - Amen. Tak mówi Jahwe, Bóg pana mojego, króla.
9.WARSZ.PRASKABenajasz zaś, syn Jojady, powiedział do króla: Amen! Obyż taka była wola Jahwe, Boga mojego pana i króla!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Benajahu, syn Jehojady odpowiedział królowi, mówiąc: Niech tak się stanie! Niech tak zarządzi WIEKUISTY, Bóg króla oraz mojego pana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Benajasz, syn Jehojady, odpowiedział królowi: Słusznie! Podobnie niech powie PAN, Bóg mojego pana!