« 1Krl 1:37 1 Księga Królewska 1:38 1Krl 1:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poszedł tedy Nathan prorok i Sadok kapłan i Banajas, syn Jojady, i Cerethy i Phelethy, i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i odprowadzili go do Gihon.
2.GDAŃSKA.1881A tak szedł Sadok kapłan, i Natan prorok, i Banajas, syn Jojada, przytem Cheretczycy, i Feletczycy, i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, a prowadzili go do Gihonu.
3.GDAŃSKA.2017Poszli więc kapłan Sadok, prorok Natan i Benajasz, syn Jehojady, oraz Keretyci i Peletyci i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go do Gichonu.
4.CYLKOWZeszli tedy Cadok, kapłan, i Natan, prorok, i Benaja, syn Jehojady, z Kretejczykami i Pletejczykami i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i sprowadzili go nad Gichon.
5.KRUSZYŃSKII zstąpił Cadok kapłan, oraz Natan prorok i Benaja, syn Jojady wraz z Kreteńczykami i Peletczykami, a wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida i zawiedli go do Gihon.
6.TYSIĄCL.WYD5Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, a także Keretyci i Peletyci, i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gichonu.
7.BRYTYJKANastępnie zeszli Sadok, kapłan, i Natan, prorok, i Benaja, syn Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go nad Gichon.
8.POZNAŃSKAKapłan Cadok, prorok Natan, Benajahu, syn Jehojady, Kereci i Peleci poszli, wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i sprowadzili go do [źródła] Gichon.
9.WARSZ.PRASKAPoszli tedy: kapłan Sadok i prorok Natan, Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci, pomogli Salomonowi wsiąść na mulicę króla Dawida i zaprowadzili go do Gichonu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zeszli z Jeruszalaim: Kapłan Cadok, prorok Natan i Benajahu, syn Jehojady, razem z Kreteńczykami i Pletejczykami, wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i sprowadzili go nad Gichon.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem kapłan Sadok, prorok Natan i Benajasz, syn Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i zaprowadzili go nad Gichon.