« 1Krl 1:39 1 Księga Królewska 1:40 1Krl 1:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I szedł za nim wszystek gmin i lud grających na piszczałkach i weselących się weselem wielkiem, i brzmiała ziemia od krzyku ich.
2.GDAŃSKA.1881I szedł wszystek lud za nim. Tenże lud grał na piszczałkach, weseląc się weselem wielkiem, tak iż drżała ziemia od głosu ich.
3.GDAŃSKA.2017I cały lud szedł za nim. Lud także grał na fletach i tak bardzo się radował, że ziemia drżała od jego głosu.
4.CYLKOWA wszystek lud pociągnął za nim, przyczem grał lud na fletach, a cieszyli się radością tak wielką, że jakoby rozstępowała się ziemia na okrzyki ich.
5.KRUSZYŃSKIPo czym wszystek lud szedł za nim. Naród wygrywał na piszczałkach i cieszyli się radością wielką, tak że ziemia pękała od ich krzyku.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem cały lud wszedł za nim na górę przy dźwięku fletów, okazując radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków.
7.BRYTYJKAI pociągnął za nim cały lud zbrojny, grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, iż nieledwie ziemia pękała od ich okrzyków.
8.POZNAŃSKAI szedł cały naród za nim. Ludzie grali na fletach i bardzo się radowali, [aż] ziemia drżała od ich okrzyków.
9.WARSZ.PRASKAPotem wszyscy ludzie udali się za Salomonem. Grano na fletach i radowano się tak bardzo, że aż ziemia drżała.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I pociągnął za nim cały lud, przy czym lud grał na fletach, i cieszyli się radością tak wielką, że na ich okrzyki jak gdyby rozstępowała się ziemia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem cały lud ruszył za nim w górę. Ludzie grali na fletach i wykrzykiwali z tak wielką radością, że ziemia pękała od całej ich wrzawy.