« 1Krl 1:41 1 Księga Królewska 1:42 1Krl 1:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy on jeszcze mówił, Jonathas, syn Abjathara kapłana, przyszedł. Któremu rzekł Adonias : Wnidź; boś mąż mocny, i dobrą nowinę niosąc.
2.GDAŃSKA.1881A gdy on tego domawiał, oto Jonatan, syn Abijatara kapłana, przyszedł. Któremu rzekł Adonijasz: Wnijdź; boś ty mąż stateczny, a powiesz nam co dobrego.
3.GDAŃSKA.2017A gdy on jeszcze mówił, przyszedł Jonatan, syn kapłana Abiatara. Adoniasz powiedział mu: Wejdź, jesteś bowiem dzielnym człowiekiem i przynosisz dobrą nowinę.
4.CYLKOWGdy jeszcze tego nie domówił, przybył Jonatan, syn Abjatara, kapłana. Adonija zaś zawołał: Wejdź! boś ty mąż dzielny, a dobra, wieść przyniesiesz!
5.KRUSZYŃSKIJeszcze mówił, a oto Jonatan, syn Abiatara kapłana, przybył. Rzekł Adonjasz: "Wejdź, jesteś przecież dzielnym człowiekiem i opowiadaczem dobrych wieści".
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Jonatan, syn kapłana Abiatara. Wtedy rzekł Adoniasz: Wejdź, boś człowiek dzielny i dobrą wieść oznajmisz.
7.BRYTYJKAA gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Jonatan, syn Ebiatara, kapłana; Adoniasz zaś rzekł: Wejdź, gdyżeś mąż dzielny i zapewne pomyślną wieść przynosisz.
8.POZNAŃSKAGdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Jonatan, syn kapłana Ebjatara. Zawołał więc Adonijja: - Wejdź, boś jest mąż prawy i [zapewne] dobrą wieść przynosisz.
9.WARSZ.PRASKAKiedy on jeszcze mówił, nadbiegł Jonatan, syn kapłana Abiatara. Powiedział do niego Adoniasz: Chodź no tu! Jesteś dzielny i zawsze przynosisz dobre wieści. Jonatan odpowiedział Adoniaszowi:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy jeszcze tego nie domówił, przybył Jonatan, syn kapłana Abjatara. Zaś Adonija zawołał: Wejdź! Bo ty jesteś dzielnym mężem i przyniesiesz nam dobrą wieść.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLedwie o to zapytał, zjawił się Jonatan, syn kapłana Abiatara. Wejdź - zaprosił go Adoniasz. - Jako dzielny wojownik pewnie przynosisz dobrą wieść.