« 1Krl 1:42 1 Księga Królewska 1:43 1Krl 1:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedział Jonathas Adoniasowi: Nie; bo pan nasz, król Dawid, postanowił królem Salomona.
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Jonatan, i rzekł Adonijaszowi: Dawid król, pan nasz, postanowił zapewne Salomona królem.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Jonatan odpowiedział Adoniaszowi: Nasz pan, król Dawid, ustanowił królem Salomona.
4.CYLKOWI odpowiedział Jonatan i rzekł do Adonii: Rzeczywiście, pan nasz, król Dawid, ustanowił królem Salomona!
5.KRUSZYŃSKIJonatan, odpowiadając, rzekł do Adoniasza: "Zaiste, pan nasz, król Dawid, naznaczył na króla Salomona.
6.TYSIĄCL.WYD5Jonatan zaś odrzekł Adoniaszowi: Raczej nie! Nasz pan, król Dawid, ogłosił królem Salomona
7.BRYTYJKANa to Jonatan odrzekł Adoniaszowi: Niestety nie! Nasz pan, król Dawid, ustanowił Salomona królem.
8.POZNAŃSKAOdpowiadając Jonatan, rzekł do Adonijji: - Niestety, pan nasz, król Dawid, ustanowił królem Salomona.
9.WARSZ.PRASKANiestety! Oto nasz pan i król, Dawid, ustanowił królem Salomona.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jonatan odpowiedział, mówiąc do Adoniji: Rzeczywiście, nasz pan, król Dawid, ustanowił królem Salomona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJonatan jednak odpowiedział Adoniaszowi: Niestety nie. Nasz pan, król Dawid, ustanowił królem Salomona.