« 1Krl 1:46 1 Księga Królewska 1:47 1Krl 1:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszedłszy słudzy królewscy błogosławili panu naszemu, królowi Dawidowi, mówiąc: Niech rozszerzy Bóg imię Salomonowe nad imię twoje, a niech wielmożną uczyni stolicę jego nad stolicę twoję. I pokłonił się król na łożu swojem,
2.GDAŃSKA.1881Nadto i słudzy królewscy przyszli, aby błogosławili Dawidowi królowi, panu naszemu, mówiąc: Niech sławniejsze uczyni Bóg imię Salomonowe nad imię twoje, a niech wywyższy stolicę jego nad stolicę twoję. I pokłonił się król na łożu swem.
3.GDAŃSKA.2017Ponadto przyszli słudzy króla, aby błogosławić naszemu panu, królowi Dawidowi, mówiąc: Niech Bóg sławniejszym uczyni imię Salomona niż twoje imię i niech wywyższy jego tron ponad twój tron. A król skłonił się na swym łożu.
4.CYLKOWNadto weszli już i słudzy króla, by złożyć życzenia panu naszemu, królowi Dawidowi, w słowach: Niechaj Bóg twój wspanialszem jeszcze uczyni imię Salomona nad imię twoje, a stolicę jego wyższą nad stolicę twoją! Król zaś pokłonił się na łożu swojem.
5.KRUSZYŃSKIA nawet, gdy przyszli słudzy króla, aby winszować nowemu panu, królowi Dawidowi, mówili: "Niechaj Bóg twój uczyni imię Salomona większym ponad twoje imię i niechaj tron jego wywyższy ponad tron twój"! Król położył się na łożu,
6.TYSIĄCL.WYD5Ponadto przyszli słudzy króla, aby błogosławić naszego pana, króla Dawida, mówiąc: Niech twój Bóg imię Salomona uczyni sławniejszym niż imię twoje i wywyższy jego tron ponad twój tron! Po czym król oddał pokłon na swoim łożu
7.BRYTYJKAPrzyszli również słudzy królewscy, aby złożyć życzenia naszemu panu, królowi Dawidowi, mówiąc: Niechaj Bóg twój jeszcze sławniejszym uczyni imię Salomona niż twoje imię i wyniesie jego tron ponad twój tron; król zaś skłonił się na swoim łożu.
8.POZNAŃSKAPrzyszli również dworzanie królewscy, aby błogosławić panu naszemu, królowi Dawidowi, mówiąc: "Niech Bóg twój sławniejszym uczyni imię Salomona, niż [było] imię twoje, i niech [jeszcze] świetniejszym uczyni jego tron od tronu twojego". A król głęboko się skłonił na swoim łożu.
9.WARSZ.PRASKAPrzybyli także słudzy królewscy, którzy wychwalali naszego pana i króla, Dawida, mówiąc: Niech Bóg twój uczyni imię Salomona sławniejszym od twojego imienia, a tron jego niech będzie wyższy od twojego tronu! A król skłonił się głęboko na swoim [królewskim] łożu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto weszli słudzy króla, aby złożyć życzenia naszemu panu, królowi Dawidowi, w słowach: Niechaj twój Bóg uczyni jeszcze wspanialszym nad twoje imię imię Salomona, a jego tron wyższy niż twój tron. Zaś król pokłonił się na swoim łożu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITa słudzy króla przychodzą, by pobłogosławić naszemu panu, królowi Dawidowi: Niech Bóg uczyni Salomona jeszcze sławniejszym niż ty i niech wyniesie jego tron nawet ponad twój własny. Król zaś skłonił się na łożu.