« 1Krl 1:48 1 Księga Królewska 1:49 1Krl 1:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zlękli się tedy i wstali wszyscy, których był naprosił Adonias, i poszedł każdy w drogę swoję.
2.GDAŃSKA.1881Zlękli się tedy, i wstali wszyscy wezwani, którzy byli z Adonijaszem, i poszli każdy w drogę swą.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zlękli się wszyscy zaproszeni, którzy byli z Adoniaszem, i wstali, i poszli każdy swoją drogą.
4.CYLKOWI zadrżeli i zerwali się wszyscy zaproszeni Adonii, i rozeszli się każdy w drogę swoją.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy zaproszeni przez Adonjasza zbytnio się przestraszyli, a powstawszy, każdy poszedł drogą swoją.
6.TYSIĄCL.WYD5Zadrżeli więc ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i każdy poszedł swoją drogą.
7.BRYTYJKAWtedy wszyscy goście Adoniasza zerwali się przerażeni i rozeszli się każdy swoją drogą.
8.POZNAŃSKAPrzerazili się wszyscy goście Adonijji. Powstali i poszli każdy w swoją stronę.
9.WARSZ.PRASKAWszystkich biesiadujących z Adoniaszem ogarnęło przerażenie; powstali [od stołu] i rozeszli się każdy w swoją stronę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zadrżeli i poderwali się wszyscy zaproszeni Adoniji, i się rozeszli, każdy w swoją drogę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa goście Adoniasza zadrżeli. Powstali ze swoich miejsc i rozeszli się każdy w swoją stronę.