« 1Krl 1:52 1 Księga Królewska 1:53 1Krl 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłał tedy król Salomon i wywiódł go od ołtarza: a wszedłszy pokłonił się królowi Salomonowi i rzekł mu Salomon: Idź do domu swego.
2.GDAŃSKA.1881A tak posłał król Salomon, i przywiedziono go od ołtarza; a gdy przyszedł, ukłonił się królowi Salomonowi, i rzekł mu Salomon: Idź do domu twego.
3.GDAŃSKA.2017Król Salomon posłał więc, aby go sprowadzono od ołtarza. Kiedy przyszedł, pokłonił się królowi Salomonowi. A powiedział mu Salomon: Idź do swego domu.
4.CYLKOWPosłał tedy król Salomon i sprowadzili go od ołtarza, a gdy wszedł pokłonił się przed królem Salomonem. Salomon zaś rzekł doń: Idź do domu twego!
5.KRUSZYŃSKIPosłał tedy król Salomon i odprowadzili go od ołtarza. Po czym przybył i oddał pokłon królowi Salomonowi i rzekł do niego Salomon: "Idź do domu swego".
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie król Salomon posłał, aby go sprowadzono od ołtarza. Kiedy zaś przyszedł i oddał pokłon królowi Salomonowi, rzekł do niego Salomon: Idź do swego domu!
7.BRYTYJKAPosłał tedy król Salomon ludzi i ci odciągnęli go od ołtarza; a gdy przyszedł do króla Salomona i oddał mu pokłon, Salomon rzekł do niego: Idź do swego domu.
8.POZNAŃSKAKról Salomon posłał, aby go sprowadzono od ołtarza. Wszedł i głęboko pokłonił się królowi Salomonowi. Salomon zaś rzekł mu: - Idź do domu swego.
9.WARSZ.PRASKAI posłał król Salomon swoich ludzi, którzy sprowadzili go od ołtarza. Upadł Adoniasz na twarz przed Salomonem, a Salomon rzekł mu: Wracaj do swego domu!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król Salomon posłał i sprowadzili go od ołtarza; a gdy wszedł, pokłonił się przed królem Salomonem. Zaś Salomon powiedział do niego: Idź do twojego domu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłał zatem król Salomon ludzi i ci sprowadzili Adoniasza od ołtarza. Gdy więc przyszedł i pokłonił się królowi Salomonowi, Salomon powiedział: Idź do swojego domu.