« 1Krl 1:8 1 Księga Królewska 1:9 1Krl 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak narzezawszy Adonias baranów i cielców i wszego bydła tłustego u kamienia Zoholeth, który był blisko źródła Rogel, wezwał wszystkich braciéj swych, synów królewskich, i wszystkich mężów Judzkich, sług królewskich.
2.GDAŃSKA.1881Tedy nabił Adonijasz owiec, i wołów, i bydła tłustego u kamienia Zohelet, który był nad źródłem Rogiel, i wezwał wszystkich braci swych, synów królewskich, i wszystkich mężów z Juda, sług królewskich.
3.GDAŃSKA.2017Potem Adoniasz zabił owce, woły i tuczne bydło przy kamieniu Zochelet, blisko źródła Rogel, i zaprosił wszystkich swych braci, synów króla, oraz wszystkich mężczyzn Judy, sługi króla.
4.CYLKOWI narznął Adonija owiec i wołów i wszelakiego bydła tucznego w Eben-Zochelet, które przy En-Rogel, i wezwał wszystkich braci swoich, królewiczów, i wszystkich mężów Judy, dworzan królewskich.
5.KRUSZYŃSKIAdonjasz urządził ofiarę, z owiec, wołów i tłustego bydła przy kamieniu Zoheleth, który się znajduje obok En-Rogel i zaprosił wszystkich swoich braci, synów królewskich, tudzież wszystkich mężów Judy, poddanych króla.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem Adoniasz zabił na ofiarę owce, woły i tuczne cielce przy kamieniu Zochelet u źródła Rogel i zaprosił wszystkich swych braci, synów królewskich, oraz wszystkich ludzi z Judy, sługi króla.
7.BRYTYJKAGdy raz Adoniasz składał ofiarę z owiec i bydła, i tucznych cieląt przy Śliskim Kamieniu, który jest obok Źródła Foluszników, zaprosił wszystkich swoich braci, synów królewskich, i wszystkich pochodzących z Judy dworzan królewskich;
8.POZNAŃSKA[Toteż gdy] Adonijja składał ofiary z trzody, bydła i tuczonych cielców przy kamieniu Zochelet, w pobliżu źródła Rogel, sprosił wszystkich swych braci, synów królewskich i wszystkich mężów Judy, dworzan królewskich.
9.WARSZ.PRASKAAdoniasz złożył ofiarę z owiec, wołów i tłustych cielców przy kamieniu Zochelet koło źródła Rogel, zapraszając tam wszystkich swoich braci, synów królewskich, oraz wszystkich ludzi z pokolenia Judy, sługi króla.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Adonija narżnął owiec, byków i wszelkiego tucznego bydła w Eben–Zochelet, które leży przy En–Rogel oraz zaprosił wszystkich swoich braci, królewiczów, a także wszystkich mężów Judy, królewskich dworzan.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu Adoniasz postanowił złożyć ofiarę z owiec, bydła i tucznych cieląt przy kamieniu Zochelet, obok En-Rogel. Na tę uroczystość zaprosił synów króla - swoich braci - i wszystkich Judejczyków służących królowi,