« Koh 4:10 Księga Koheleta 4:11 Koh 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli dwaj spać będą, zagrzeje się jeden od drugiego: jeden jako się zagrzeje?
2.GDAŃSKA.1881Także będąli dwaj społu leżeć, zagrzeją się; ale jeden jakoż się zagrzeje?
3.GDAŃSKA.2017Także jeśli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie. Ale jeden jakże się ogrzeje?
4.CYLKOWTak też gdy dwóch społem leży - jest im ciepło - jakże jednak mógłby się jeden rozgrzać?
5.TYSIĄCL.WYD5Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją; jeden natomiast jakże się zagrzeje?
6.BRYTYJKATakże, gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się; natomiast jak może jeden się zagrzać?
7.POZNAŃSKATakże jeśli we dwóch śpią razem, wzajemnie się ogrzewają, lecz jakżeż się jeden zagrzeje?
8.WARSZ.PRASKAWreszcie, kiedy dwaj śpią, jedne ogrzewa drugie. Gdy ktoś śpi sam, kto go rozgrzeje?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak też, kiedy dwóch leży razem jest im ciepło; ale jak się rozgrzeje jeden?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy leżą dwie osoby, jedna drugą grzeje. A człowiek samotny? Musi liczyć na siebie.