« 4Moj 28:11 4 Księga Mojżeszowa 28:12 4Moj 28:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa trzy dziesiątki bieli ole❬j❭em pokropione w świątyni po wszech cielcoch, a dwa dziesiątki bieli ole❬j❭em pokropione po wszech skopiech,
2.WUJEK.1923I trzy dziesiąte części białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę do cielca każdego: i dwie dziesiąte części białéj mąki oliwą rozczynionéj do każdego barana:
3.GDAŃSKA.1881I trzy dziesiąte efy mąki pszennej nagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną do każdego cielca, i dwie dziesiąte części pszennej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną do każdego barana;
4.GDAŃSKA.2017I trzy dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową na każdego cielca oraz dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową na każdego barana;
5.CYLKOWI trzy dziesiąte efy mąki przedniej na ofiarę śniedną, zaczynionej oliwą, do każdego barana;
6.KRUSZYŃSKIi jako ofiarę niekrwawą na każdego ciołka: trzy dziesiąte efy mąki wyborowej ugniecionej z oliwą; jako ofiarę niekrwawą na jednego barana: dwie dziesiąte mąki wyborowej ugniecionej z oliwą;
7.MIESESpo trzy dziesiąte [efy] mąki przedniej, zaczynionej w oliwie na ofiarę śniedną, do każdego cielca, następnie po dwie dziesiąte mąki przedniej, zaczynionej w oliwie, na ofiarę śniedną, do każdego barana,
8.TYSIĄCL.WYD5Do każdego cielca dodacie trzy dziesiąte [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą jako ofiarę pokarmową, a do barana - dwie dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową;
9.BRYTYJKAOraz na ofiarę z pokarmów trzy dziesiąte efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na jednego cielca, a dwie dziesiąte przedniej mąki zaczynionej oliwą jako ofiarę z pokarmów na jednego barana,
10.POZNAŃSKAa także trzy dziesiąte efy wyborowej mąki, zagniecionej z oliwą - na ofiarę z pokarmów do każdego cielca, i dwie dziesiąte efy wyborowej mąki zagniecionej z oliwą - na ofiarę z pokarmów do każdego barana.
11.WARSZ.PRASKANa każdego cielca niech przypadnie jako ofiara z pokarmów po trzy dziesiąte [efy] najczystszej mąki zmieszanej z oliwą,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a do każdego cielca trzy dziesiąte części efy przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę z pokarmów, zaś do każdego barana dwie dziesiąte części.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDo tego, jako ofiarę z pokarmów, składać będziecie: trzy dziesiąte efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na jednego cielca, dwie dziesiąte najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na jednego barana