« 4Moj 28:14 4 Księga Mojżeszowa 28:15 4Moj 28:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle kozieł ofierowan będzie Bogu za grzech na obiatę zapalną wieczną z palącymi rzeczami swymi.
2.WUJEK.1923Kozieł téż ofiarowowan będzie Panu za grzechy, na całopalenie wieczne z mokremi ofiarami jego.
3.GDAŃSKA.1881Kozła też jednego z stada za grzech ofiarować będziecie Panu oprócz ustawicznego całopalenia, i mokrej ofiary jego.
4.GDAŃSKA.2017Także jednego kozła ze stada jako ofiarę za grzech będziecie składać PANU oprócz nieustannego całopalenia oraz jego ofiary z płynów.
5.CYLKOWKozieł téż jeden na ofiarę zagrzeszną Wiekuistemu; oprócz całopalenia ustawicznego spełnianym być winien wraz z zalewką jego.
6.KRUSZYŃSKIRównież jednego kozła na ofiarę za grzech dla Pana; nadto będzie złożona ofiara krwawa ustawiczna, wraz ze swą libacją.
7.MIESESA ponadto jeden kozioł na ofiarę zagrzeszną przed Wiekuistym, – niech go się przyrządzi, oprócz całopalenia [składanego] stale, wraz z zalewką jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie, poza stałą ofiarą całopalną i przynależną do niej ofiarą płynną, winien być złożony Panu w ofierze kozioł jako ofiara przebłagalna.
9.BRYTYJKAJednego kozła przyrządzisz na ofiarę za grzech dla Pana oprócz stałej ofiary całopalnej oraz jej ofiary z płynów.
10.POZNAŃSKAWreszcie oprócz nieustannego całopalenia będzie składany na przebłaganie dla Jahwe jeden kozioł, w połączeniu z ofiarą z płynów.
11.WARSZ.PRASKAOprócz ofiary nieustannej całopalenia i ofiary z pokarmów będziecie składać dla Jahwe jednego kozła na ofiarę przebłagania za grzechy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także, oprócz ustawicznego całopalenia, winien być spełniany dla WIEKUISTEGO jeden kozioł wraz z jego zalewką na ofiarę zagrzeszną.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA oprócz stałej ofiary całopalnej złożysz PANU w ofierze jednego kozła na ofiarę za grzech wraz z przypisaną jej ofiarą z płynów.