« 4Moj 28:19 4 Księga Mojżeszowa 28:20 4Moj 28:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ofierę każdą z bieli, ktoraż pokropiona będzie ole❬j❭em, trzy dziesiątki po wszech cielcoch a dwa dziesiąt❬ki❭ po skopoch,
2.WUJEK.1923I obiaty każdego z nich z białéj mąki, któraby była oliwą zakropiona, trzy dziesiąte części do każdego cielca, a dwie dziesiąte do barana:
3.GDAŃSKA.1881A na ofiarę ich śniedną pszennej mąki nagniecionej z oliwą trzy dziesiąte części efy do każdego cielca, a dwie dziesiąte części do każdego barana ofiarować będziecie.
4.GDAŃSKA.2017A ich ofiara pokarmowa będzie z mąki pszennej zmieszanej z oliwą: będziecie składać trzy dziesiąte efy na każdego cielca, a dwie dziesiąte na każdego barana;
5.CYLKOWA na ofiarę śniedną do tego, - mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na każdego cielca, a dwie dziesiąte na każdego barana - przygotowywać to macie;
6.KRUSZYŃSKIa ofiarę przy nich niekrwawą: trzy dziesiąte efy mąki wyborowej ugniecionej z oliwą złożycie na jednego ciołka, a dwie dziesiątych na barana,
7.MIESESa na ofiarę śniedną do nich: mąki przedniej, zaczynionej oliwą – po trzy dziesiąte do cielca, po dwie dziesiąte do barana,
8.TYSIĄCL.WYD5Przynależna do tego ofiara pokarmowa ma się składać z najczystszej mąki zaprawionej oliwą: trzy dziesiąte [efy] na cielca, dwie dziesiąte na barana,
9.BRYTYJKAPrzy nich na ofiarę z pokarmów złożycie trzy dziesiąte efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na cielca i dwie dziesiąte na barana;
10.POZNAŃSKADo tego na ofiarę z pokarmów przygotujecie trzy dziesiąte [efy] wyborowej mąki zagniecionej z oliwą na każdego cielca, a dwie dziesiąte na barana.
11.WARSZ.PRASKADo tego dodacie jako ofiarę z pokarmów najczystszą mąkę zmieszaną z oliwą w ilościach następujących: trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na barana
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do tego na ofiarę z pokarmów: Do każdego cielca trzy dziesiąte efy przedniej mąki, zaczynionej oliwą, oraz dwie dziesiąte do każdego barana; to macie przygotować.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOfiarami z pokarmów będą przy tym: trzy dziesiąte efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na cielca, dwie dziesiąte na barana,