« 4Moj 28:20 4 Księga Mojżeszowa 28:21 4Moj 28:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa dziesiątą część dziesiątka po wszytkich baraniech, to jest po siedmi baraniech,
2.WUJEK.1923A dziesiątą część dziesiątéj do każdego baranka, to jest do siedmi baranków.
3.GDAŃSKA.1881Jedną dziesiątą część ofiarować będziesz przy każdym baranku z onych siedmiu baranków;
4.GDAŃSKA.2017Po jednej dziesiątej efy złożysz na każdego baranka z tych siedmiu baranków;
5.CYLKOWPo dziesiątej części efy przygotować masz na jagnię każde, z owych siedmiu jagniąt;
6.KRUSZYŃSKIa jedną dziesiątą złożycie na każde z siedmiu jagniąt,
7.MIESESzaś po dziesiątej [jednej] przyrządzał będziesz do każdego jagnięcia z tych siedmiu jagniąt, –
8.TYSIĄCL.WYD5a jedna dziesiąta na każde z siedmiu jagniąt.
9.BRYTYJKAPo jednej dziesiątej zaś złożysz na każde jagnię z tych siedmiu jagniąt
10.POZNAŃSKAMasz też złożyć jedną dziesiątą część [efy] na każdego z owych siedmiu baranków
11.WARSZ.PRASKAi po jednej dziesiątej efy na każde spośród siedmiorga jagniąt.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A na każde jagnię z tych siedmiu jagniąt masz przygotować po dziesiątej części efy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITpo jednej dziesiątej na każdego z siedmiu ofiarowanych baranków,