« 4Moj 28:25 4 Księga Mojżeszowa 28:26 4Moj 28:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTakież dzień pirwych urod, gdyż ofiarować będziecie nowe owoce Panu, napełnicie tydni, dostojny a święty będzie, wszelkiego działa robotnego nie uczynicie w niem,
2.WUJEK.1923(29:25) Dzień téż pierwocin, kiedy ofiarujecie nowe zboża Panu, się wypełnią tygodnie, chwalebny i święty będzie: wszelkiego dzieła służebniczego weń czynić nie będziecie.
3.GDAŃSKA.1881W dzień zaś pierwocin; gdy będziecie ofiarowali nową śniedną ofiarę Panu, gdy się wypełnią tygodnie wasze, zgromadzenie święte mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej czynić nie będziecie.
4.GDAŃSKA.2017A w dniu pierwocin, gdy będziecie składać PANU nową ofiarę pokarmową, gdy się wypełnią wasze tygodnie, będziecie mieli święte zgromadzenie; nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.
5.CYLKOWW dzień zaś pierwocin, gdy składać będziecie nową ofiarę śniedną Wiekuistemu, w wasze święto tygodni, - zgromadzenie świąteczne będzie u was; żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie.
6.KRUSZYŃSKIW dniu pierwocin, gdy będziecie składali Panu nową ofiarę niekrwawą w ciągu waszych Tygodni, będziecie mieli święte zgromadzenie: żadnej pracy służebnej nie będziecie wykonywali.
7.MIESESW dzień pierwocin, gdy będziecie składać [w ofierze – běkakriběchem] ofiarę śniedną nową Wiekuistemu w wasze [święto] tygodni [běszabūōtēchem], będziecie mieli zgromadzenie święte, żadnej pracy ciężkiej nie wykonywujcie; –
8.TYSIĄCL.WYD5Także w dniu pierwocin, gdy składacie Panu ofiarę z nowego zboża w Święto Tygodni, ma być dla was zwołanie święte; wtedy nie będziecie wykonywać żadnej pracy.
9.BRYTYJKAA w dniu pierwszych zbiorów, gdy będziecie składać Panu nową ofiarę z pokarmów, w wasze Święto Tygodnia, będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto i nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.
10.POZNAŃSKAW Dniu Pierwocin, kiedy będziecie składać Jahwe ofiarę z nowych płodów w wasze Święto Tygodni, będziecie mieli święte zgromadzenie: nie będziecie wykonywali żadnej uciążliwej pracy.
11.WARSZ.PRASKAW dniu pierwocin, kiedy będziecie składać dla Jahwe ofiary z pierwszych owoców nowych zbiorów, czyli na święto Tygodni, będziecie również zwoływać święte zgromadzenie i powstrzymacie się od wszelkich prac służebnych.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w Dzień Pierwocin, gdy będziecie składać WIEKUISTEMU nową ofiarę z pokarmów w wasze Święto Tygodni będzie u was świąteczne zgromadzenie; nie wykonujcie żadnej uciążliwej pracy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW dniu pierwszych zbiorów, w wasze Święto Tygodni, gdy będziecie składać PANU nową ofiarę z pokarmów, zwołacie święte zgromadzenie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej ciężkiej pracy.