« 4Moj 28:26 4 Księga Mojżeszowa 28:27 4Moj 28:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale ofiarujcie obiatę w wonią przechętną Panu cielca z stada dwa, skopu jednego a baranow niepokalanych roczniow siedm,
2.WUJEK.1923(29:26) I ofiarujecie całopalenie na wonność przewdzięczną Panu, cielców dwu, barana jednego i baranków rocznych bez zmazy siedmi:
3.GDAŃSKA.1881I ofiarować będziecie całopalenie ku wdzięczności wonności Panu: dwóch cielców młodych, barana jednego, siedem baranków rocznych.
4.GDAŃSKA.2017I złożycie PANU całopalenie na miłą woń: dwa młode cielce, jednego barana, siedem rocznych baranków.
5.CYLKOWI składać będziecie całopalenie na woń przyjemną Wiekuistemu: cielców młodych dwa, barana jednego, siedm jagniąt rocznych.
6.KRUSZYŃSKIZłożycie ofiarę krwawą na przyjemną wonność dla Pana: dwa młode ciołki, jednego barana i siedm jagniąt rocznych,
7.MIESESbędziecie składać [w ofierze] całopalenie na woń miłą Wiekuistemu: cielców młodych dwa, barana jednego i siedem jagniąt rocznych;
8.TYSIĄCL.WYD5Złóżcie wtedy na ofiarę całopalną, jako woń miłą Panu, dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt,
9.BRYTYJKAZłożycie na ofiarę całopalną, woń przyjemną dla Pana, dwa cielce, jednego barana, siedem rocznych jagniąt,
10.POZNAŃSKANa całopalenie jako ofiarę woni przyjemnej dla Jahwe złożycie dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków.
11.WARSZ.PRASKAJako ofiarę całopalenia na woń miłą dla Jahwe złożycie dwa młode cielce, jednego barana i siedmioro rocznych jagniąt
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będziecie składać całopalenie na zapach przyjemny dla WIEKUISTEGO: Dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych jagniąt.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZłożycie wówczas w ofierze całopalnej, na miłą woń PANU, dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków.