« 4Moj 28:2 4 Księga Mojżeszowa 28:3 4Moj 28:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć są ofiery, jeż to macie ofierować: barany roczne niepokalane dwa na wszelki dzień obiaty zapalnej wiecznej
2.WUJEK.1923Te są ofiary, które ofiarować macie: Baranki roczne, niepokalane, dwa na każdy dzień, na całopalenie wieczne.
3.GDAŃSKA.1881I rzeczesz do nich: Tać jest ofiara ognista, którą ofiarować będziecie Panu: Baranki roczne zupełne dwa na każdy dzień, na całopalenie ustawiczne;
4.GDAŃSKA.2017I powiedz im: To jest ofiara spalana, którą będziecie składać PANU: dwa roczne baranki bez skazy codziennie, na nieustanne całopalenie;
5.CYLKOWI powiesz im: oto ofiara ogniowa, którą przynosić macie Wiekuistemu: jagniąt - rocznych, zdrowych, dwoje na dzień, - jako całopalenie ustawiczne.
6.KRUSZYŃSKIPowiesz im: Oto ofiara całopalna, którą złożycie Bogu: codziennie dwa jagnięta roczne bez skazy, jako ofiara krwawa, składana ustawicznie.
7.MIESES[Ponadto] rzekniesz do nich: „To jest ofiara ogniowa, którą będziecie składali [w ofierze] Wiekuistemu: Dwoje jagniąt jednorocznych bez skazy na dzień każdy, jako całopalenie [składane] stale, –
8.TYSIĄCL.WYD5Oznajmij im: Ofiary spalane, które winniście składać Panu, są następujące: dwa roczne jagnięta bez skazy codziennie na nieustanną ofiarę całopalną.
9.BRYTYJKAI powiedz im: To jest ofiara ogniowa, którą będziecie składać dla Pana: dwoje rocznych jagniąt bez skazy codziennie jako stałą ofiarę całopalną.
10.POZNAŃSKAOznajmij im: - Na ofiarę spalaną dla Jahwe macie przynosić codziennie dwa roczne baranki bez skazy jako nieustanne całopalenie.
11.WARSZ.PRASKAOto jakie powinny być ofiary całopalenia składane dla Jahwe: każdego dnia jako wieczną ofiarę składać będziecie dwa roczne baranki bez żadnej skazy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I im powiesz: Oto ofiara ogniowa, którą macie przynosić WIEKUISTEMU: Rocznych, zdrowych jagniąt dwoje na dzień, jako ustawiczne całopalenie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekaż im zatem: Oto wdzięczny dar, który będziecie składać PANU. Będą to dwa roczne baranki bez skazy dziennie, jako stała ofiara całopalna.