« 4Moj 28:3 4 Księga Mojżeszowa 28:4 4Moj 28:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjednego obiatuje❬cie❭ z jutra, a drugiego k wieczoru,
2.WUJEK.1923Jednego ofiarujcie rano, a drugiego pod wieczór.
3.GDAŃSKA.1881Baranka jednego ofiarować będziesz poranku, a baranka drugiego ofiarować będziesz między dwoma wieczorami.
4.GDAŃSKA.2017Jednego baranka będziesz składać rankiem, a drugiego wieczorem.
5.CYLKOWJagnię jedno sprawiaj zrana, a jagnię drugie sprawiaj nad wieczorem.
6.KRUSZYŃSKIJedno jagnię ofiarujesz rano, a drugie jagnię pomiędzy dwoma wieczorami,
7.MIESESpierwsze jagnię przyrządzał będziesz rankiem, zaś drugie jagnię przyrządzał będziesz przed wieczorem, –
8.TYSIĄCL.WYD5Jedno jagnię ma być złożone na całopalenie rano, a drugie wieczorem.
9.BRYTYJKAJedno jagnię przyrządzisz rano, drugie jagnię przyrządzisz wieczorem,
10.POZNAŃSKAJednego baranka ofiarujesz rano, drugiego zaś pod wieczór.
11.WARSZ.PRASKAJednego baranka składać będziecie na ofiarę rano, drugiego zaś o zmierzchu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jedno jagnię ofiaruj z rana, a drugie jagnię ofiaruj przed wieczorem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJednego baranka złożysz w ofierze rano, a drugiego baranka - pod wieczór.