« 4Moj 28:7 4 Księga Mojżeszowa 28:8 4Moj 28:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA drugiego barana ofierujcie takież k wieczoru podle wszego rzędu obiaty jutrznej i obiaty zapalnej jego, ofiery przechętnej woniej Panu.
2.WUJEK.1923I drugiego baranka takież ofiarujecie ku wieczoru wedle wszystkiego porządku ofiary rannéj, i mokrych ofiar jéj, obiatę przewdzięcznéj wonności Panu.
3.GDAŃSKA.1881A drugiego baranka ofiarować będziesz między dwoma wieczorami; jako ofiarę śniedną poranną, i jako ofiarę mokrą jej ofiarować będziesz na ofiarę ognistą ku wdzięcznej wonności Panu.
4.GDAŃSKA.2017Drugiego baranka będziesz składał wieczorem; złożysz go podobnie jak poranną ofiarę pokarmową i ofiarę z płynów – jako ofiarę spalaną na miłą woń dla PANA.
5.CYLKOWA jagnię drugie sprawiaj nad wieczorem, z taką ofiarą śniedną jak z rana, i z taką zalewką spełniaj je, - na ofiarę ogniową, na woń przyjemną Wiekuistemu.
6.KRUSZYŃSKIDrugie jagnię ofiarujesz pomiędzy dwoma wieczorami; uczynisz tak, jak przy ofierze porannej i jej libacji: jest ta ofiara przez ogień przyjemną wonnością dla Pana.
7.MIESESDrugie jagnię zaś przyrządzał będziesz przed wieczorem [,a ponadto] ofiarę śniedną, jak poranna, i [taką samą] zalewkę będziesz przyrządzał, – na ofiarę ogniową, na woń miłą Wiekuistemu.
8.TYSIĄCL.WYD5Drugie jagnię winieneś ofiarować o zmierzchu. Złóż w ofierze z tymi samymi ofiarami pokarmowymi, podobnie jak rano, należącą do nich ofiarę płynną jako miłą woń ofiary spalanej dla Pana.
9.BRYTYJKADrugie jagnię przyrządzisz wieczorem z taką samą ofiarą z pokarmów jak rano i z taką samą ofiarą z płynów. Przyrządzisz je jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana.
10.POZNAŃSKADrugiego baranka ofiarujesz pod wieczór z taką samą ofiarą z pokarmów jak rano i z taką samą ofiarą z płynów: jest to ofiara przyjemnej woni, spalana dla Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAOfiarę z drugiego baranka będziesz składał o zmierzchu. Samo ofiarowanie [tego baranka] ma się odbywać tak jak ofiara [baranka] porannego, łącznie z ofiarą z pokarmów: ma to być ofiara całopalenia na woń miłą dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A drugie jagnię ofiaruj przed wieczorem, z taką ofiarą z pokarmów jak z rana oraz spełniaj je z taką zalewką na ofiarę ogniową, na zapach przyjemny dla WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDrugiego baranka przygotujesz pod wieczór. Złożysz przy nim podobną do porannej ofiarę z pokarmów oraz podobną do porannej ofiarę z płynów. Przygotujesz to jako wdzięczny dar, na miłą woń dla PANA.