« 4Moj 19:12 4 Księga Mojżeszowa 19:13 4Moj 19:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszelki, ktoryż by dotknął człowieczej dusze marliny a nie był pokropion tą wodą, pokala stan boży i zginie z Israela, bo wodą poświęconą nie jest pokropion, nieczyst będzie a ostanie nieczystota na niem jego.
2.WUJEK.1923Każdy, ktoby się dotknął dusze ludzkiéj martwizny, a nie byłby pokropiony tem zmięszaniem, splugawi przybytek Pański i zginie z Izraela: iż wodą oczyszczenia nie jest pokropiony, nieczysty będzie, i zostanie na nim plugastwo jego.
3.GDAŃSKA.1881Kto by się kolwiek dotknął martwego ciała człowieka, który umarł, a nie oczyścił się, przybytek Pański splugawił; przetoż takowy wytracony będzie z Izraela, bo wodą oczyszczenia nie był pokropiony; nieczystym będzie, nieczystość jego zostanie na nim.
4.GDAŃSKA.2017Kto dotknie zwłok człowieka zmarłego, a nie oczyści się, ten zanieczyści przybytek PANA; ta dusza będzie wykluczona z Izraela. Człowiek ten nie został bowiem pokropiony wodą oczyszczenia; będzie nieczysty, a jego nieczystość pozostanie na nim.
5.CYLKOWKtokolwiekby się dotknął zmarłego, zwłok człowieka, który umarł, a nie oczyściwszy się przybytek Wiekuistego skalał - wytrąconą będzie dusza ta z pośród Israela; póki wodą oczyszczającą pokropiony nie został, nieczystym jest, - jeszcze nieczystość jego na nim;
6.KRUSZYŃSKITen, kto się dotknie zmarłego, ciała człowieka zmarłego i gdy się nie oczyści, zmaże Przybytek Pański; taki człowiek będzie wykreślony z pośród Izraela. Ponieważ woda, zgładzająca nieczystość, nie rozlała się na nim, jest on nieczystym i jego nieczystość nadal na nim pozostaje.
7.MIESESKtokolwiek dotknie się zwłok osoby ludzkiej, która zemrze, a nie rozgrzeszy się, – on zanieczyścił [tem] Przybytek Wiekuistego, – niech zostanie wytraconą ta osoba z Izraela; skoro wodą pokropienia nie skrapiano go, – pozostaje on nieczystym, gdyż nieczystość jego [nadal] tkwi w nim jeszcze.
8.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek dotknie się zmarłego, ciała człowieka, który umarł, a nie dokona oczyszczenia siebie, bezcześci przybytek Pana. Taki będzie wyłączony spośród Izraela, gdyż nie pokropiła go woda oczyszczenia; pozostaje przeto nieczysty, a skaza jego ciąży na nim.
9.BRYTYJKAKażdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela. Ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia, jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim.
10.POZNAŃSKAKto zatem dotknie zmarłego (zwłok człowieka, który umarł), a nie oczyści się z grzechu, pokala Przybytek Jahwe; taki człowiek będzie wyłączony z Izraela. Ponieważ nie został pokropiony wodą oczyszczającą, pozostaje nieczysty. Jego nieczystość pozostaje jeszcze na nim.
11.WARSZ.PRASKAKto dotknie się zwłok, czyli ciała człowieka zmarłego, a nie podda się oczyszczeniu, uczyni nieczystym także przybytek Jahwe. Taki człowiek musi być wyłączony ze społeczności Izraela. Ponieważ nie spłynęła po nim woda oczyszczenia, jest nieczysty. Jego nieczystość nadal pozostaje na nim.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ktokolwiek się dotknął zmarłego zwłok człowieka, który umarł, a się nie oczyścił skalał Przybytek WIEKUISTEGO; ta osoba będzie wytrącona spośród Israela; dopóki nie została pokropiona oczyszczającą wodą jest nieczysta, jej nieczystość jeszcze jest na niej.
13.EIB.BIBLIA.2016Każdy, kto dotknie zmarłego, czyli ciała zmarłej osoby, a nie oczyści się, skala przybytek PANA. Taka osoba zostanie usunięta z Izraela. Nie została ona bowiem pokropiona wodą oczyszczenia, jest nieczysta i jej nieczystość wciąż na niej ciąży.