« 4Moj 19:13 4 Księga Mojżeszowa 19:14 4Moj 19:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo jest prawo człowieka, jenże by umarł w stanu: wszelki, ktoryż wnidzi❬e❭ w stan jego, i wszytki, ktoreż tam są ssędy, pokalane będą za siedm dni.
2.WUJEK.1923Ten jest zakon o człowieku, który umiera w namiecie: wszyscy, którzy wchodzą do namiotu jego, i wszystko naczynie, które tam jest, nieczyste będzie przez siedm dni.
3.GDAŃSKA.1881Ta zaś jest ustawa: gdyby człowiek umarł w namiocie, ktobykolwiek wszedł do tego namiotu, i cokolwiek było w onym namiocie, nieczystym będzie przez siedem dni.
4.GDAŃSKA.2017Taka jest ustawa, gdy człowiek umrze w namiocie: ktokolwiek wejdzie do tego namiotu i cokolwiek znajduje się w tym namiocie będzie nieczyste przez siedem dni.
5.CYLKOWOto zakon: Gdyby człowiek umarł w namiocie, to ktokolwiek wejdzie do tego namiotu, i cokolwiekby było w tym namiocie, nieczystém będzie przez siedm dni;
6.KRUSZYŃSKIOto jest prawo. Kiedy człowiek umrze w namiocie, każdy, kto wejdzie do namiotu i każdy, kto przebywa w namiocie, jest nieczystym przez siedm dni.
7.MIESESOto zarządzenie [tora] [na wypadek], jeśli zemrze człowiek w namiocie: Wszystko, co przybędzie do namiotu i cokolwiek, znajdzie się w namiocie tym, – nieczystem będzie przez dni siedem.
8.TYSIĄCL.WYD5A oto prawo odnoszące się do człowieka, który umarł w namiocie: każdy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w nim przebywa, będzie nieczysty przez siedem dni.
9.BRYTYJKATakie jest prawo: Gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu, i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez siedem dni.
10.POZNAŃSKAA oto [inna] ustawa: Jeśli jakiś człowiek umrze w namiocie, wówczas każdy, kto wejdzie do tego namiotu, a także wszystko, co się znajduje w tym namiocie, będzie nieczyste przez siedem dni.
11.WARSZ.PRASKAA oto inne prawo: Jeśli jakiś człowiek umrze w namiocie, to przez siedem dni będzie nieczyste wszystko, cokolwiek się tam znajduje, i każdy, kto w tym czasie wejdzie do namiotu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto prawo: Gdyby człowiek umarł w namiocie, to ktokolwiek wejdzie do tego namiotu i cokolwiek było w tym namiocie będzie nieczyste przez siedem dni.
13.EIB.BIBLIA.2016Prawo stanowi dalej: Gdy człowiek umrze w namiocie, to każdy, kto do tego namiotu wejdzie, i każdy, kto by w nim przebywał, będzie nieczysty przez siedem dni.