« 4Moj 19:16 4 Księga Mojżeszowa 19:17 4Moj 19:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI nabiorą popiołu zeżżonego za grzechy i wleją żywej wody na nie w ssąd.
2.WUJEK.1923I wezmą popiołu spalenia i grzechu i wleją wody żywéj nań w naczynie.
3.GDAŃSKA.1881Wezmą tedy dla onego nieczystego popiołu jałowicy spalonej za grzech, i naleją nań wody żywej do naczynia.
4.GDAŃSKA.2017Wezmą dla tego nieczystego nieco popiołu jałówki spalonej za grzech i na to wleją do naczynia źródlanej wody.
5.CYLKOWWezmą tedy dla tego nieczystego, popiołu z pogorzeliska ofiary zagrzesznej i naleją nań wody żywej w naczynie;
6.KRUSZYŃSKIDla tego, kto jest nieczysty, weźnie się z popiołu ofiary spalonej za grzech i wsypie się na wodę źródlaną w naczyniu.
7.MIESESNiech wezmą dla takiego nieczystego – popiołu z pogorzeliska ofiary tej zagrzesznej, następnie niech naleje żywej [źródlanej] wody nań do naczynia,
8.TYSIĄCL.WYD5Dla każdego, który zaciągnął nieczystość, weźmie się do naczynia nieco popiołu ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wodą źródlaną.
9.BRYTYJKAwezmą tedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody.
10.POZNAŃSKADla tak zanieczyszczonego człowieka wezmą popiołu ze spalonej ofiary przebłagania i w jakimś naczyniu zaleją go wodą źródlaną.
11.WARSZ.PRASKAChcąc oczyścić kogoś, kto stał się nieczysty, należy wziąć trochę popiołu ofiary spalonej na przebłaganie za grzechy i wsypać do naczynia napełnionego świeżą wodą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla tego nieczystego wezmą więc popiołu z pogorzeliska ofiary zagrzesznej i w naczyniu, naleją na ten popiół żywej wody.
13.EIB.BIBLIA.2016W takim przypadku należy wziąć dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i zalać ten popiół w naczyniu świeżą wodą.