« 4Moj 19:5 4 Księga Mojżeszowa 19:6 4Moj 19:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA drzewo cedrowe[j] a kokcyn czyrwony dwojckroć barwiony, a izop kapłan wrzuci w płomień, jenże krowę spali.
2.WUJEK.1923Drewno téż cedrowe i hisop i karmazyn dwakroć farbowany, kapłan wrzuci w płomień, który krowę żre.
3.GDAŃSKA.1881I weźmie kapłan drzewo cedrowe, i hizop, i karmazyn dwa kroć farbowany, a wrzuci do ognia, gdzie się jałowica pali;
4.GDAŃSKA.2017I kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop i karmazyn i wrzuci to do ognia, w którym płonie jałówka.
5.CYLKOWI weźmie kapłan drzewa cedrowego, i izopu, i czerwieni, i rzuci w środek pogorzeliska jałowicy.
6.KRUSZYŃSKIKapłan weźnie drzewo cedrowe, hyzop i robaczka purpurowego i rzuci w pośrodek ognia spalającego jałowicę.
7.MIESESa kapłan ten weźmie drwa cedrowego, izopu i karmazynu, i wrzuci na środek krowy tej płonącej.
8.TYSIĄCL.WYD5Teraz weźmie kapłan drewno cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa.
9.BRYTYJKAPotem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazyn dwakroć farbowany i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka.
10.POZNAŃSKANastępnie kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop i trochę wełny karmazynowej i wrzuci w sam środek ognia spalającego krowę.
11.WARSZ.PRASKAPotem weźmie kapłan nieco drzewa cedrowego, hizopu i karmazynu i wrzuci to wszystko na ogień, w którym spala się krowa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kapłan weźmie cedrowego drzewa, izopu i czerwieni, oraz rzuci to w środek pogorzeliska jałówki.
13.EIB.BIBLIA.2016W trakcie palenia kapłan weźmie kawałek cedrowego drewna, hizop oraz szkarłatny karmazyn i wrzuci w środek ognia z płonącą jałówką.