« Mar 10:21 Ewangelia Marka 10:22 Mar 10:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On lepak zafrasowawszy się na to słowo, odszedł smutny, był bo mający majętności mnogie.
2.WUJEK.1923Który zafrasowawszy się z słowa, odszedł smętny; albowiem miał wiele majętności.
3.RAKOW.NTA on zachmurawszy się z onej mowy, odszedł smęcący się; abowiem miał osiadłości wiele.
4.GDAŃSKA.1881A on zafrasowawszy się dla tego słowa, odszedł smutny; albowiem miał wiele majętności.
5.GDAŃSKA.2017Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr.
6.SZCZEPAŃSKINa to słowo sposępniał i odszedł smutny, albowiem posiadał wielkie dobra.
7.GRZYM1936Na to młodzieniec zasmucił się i odszedł zmartwiony, bo majętności miał wiele.
8.DĄBR.WUL.1973A on zasępiony taką mową odszedł smutny, miał bowiem majętności wiele.
9.TYSIĄCL.WYD5Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
10.BRYTYJKAA ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności.
11.POZNAŃSKAOn zaś słuścił oczy na te słowa i odszedł smutny, bo posiadał wielkie bogactwa.
12.WARSZ.PRASKALecz on sposępniał usłyszawszy te słowa i odszedł zasmucony. Posiadał bowiem liczne dobra.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on, zafrasował się z powodu tego słowa i odszedł zasmucony; bowiem miał liczne mienia.
14.EIB.BIBLIA.2016On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
15.TOR.NOWE.PRZ.A on sposępniał na to słowo i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.