« Mar 10:41 Ewangelia Marka 10:42 Mar 10:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus wezwawszy je mówił im, wiecie że oni którym się podoba panować nad narody, panują nad nimi, a którzy są wielcy nad nimi, władają nimi.
2.WUJEK.1923A Jezus wezwawszy ich, powiedział im: Wiecie, iż ci, których widzą, że rozkazują narodom, panują nad nimi, a książęta ich władzą rozciągają nad nimi.
3.RAKOW.NTA Jezus przyzwawszy ich, mówi im: Wiecie iż ci, którzy się zdadzą przodować w narodziech, panują nad nimi; a wielcy między nimi, zwierzchność używają nad nimi.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus zwoławszy ich, rzekł im: Wiecie, iż ci, którym się zda, że władzę mają nad narody, panują nad nimi, a którzy z nich wielcy są, moc przewodzą nad nimi.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swą władzę.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy Jezus, przywoławszy ich, rzecze im: Wiecie, iż ci, co uchodzą za władców nad narodami, uciskają je, a ich wielmoże dają im odczuć swą władzę.
7.GRZYM1936Jezus zawołał ich wtedy do siebie i rzekł: Wiecie, że książęta panują nad narodami, a możni sprawują w nich władzę.
8.DĄBR.WUL.1973Jezus jednak, przywoławszy ich, rzekł im: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a książęta ich sprawują nad nimi swą władzę.
9.TYSIĄCL.WYD5A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.
10.BRYTYJKAAle Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie.
11.POZNAŃSKAA Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: - Wiecie, że ci, których uważa się za władców, panują nad narodami, a ich wielmoże dają narodom odczuć swoją władzę.
12.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie przecież, że ci, którzy uchodzą za władców nad narodami, rzeczywiście panują nad nimi, a ci, co wiele znaczą, ciążą nad nimi swą władzą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus przywołał ich i im mówi: Wiecie, że ci, co wydaje się że rządzą narodami zapanowują nad nimi; a ich wielcy okazują nad nimi władzę.
14.EIB.BIBLIA.2016Lecz Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je.
15.TOR.NOWE.PRZ.Ale Jezus przywołał ich do siebie, mówiąc im: Wiecie, że ci, którym wydaje się, że przewodzą narodom, panują nad nimi, a wielcy wśród nich okazują swą władzę.