« Mar 10:45 Ewangelia Marka 10:46 Mar 10:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha z uczniami swemi i z wielkim tłumem, syn Thymeów Bartymeus ślepy siedział podle drogi żebrząc.
2.WUJEK.1923I przyszli do Jerycha. A gdy on wychadzał z Jerycha i uczniowie jego i rzesza wielka, syn Tymeuszów, Bartymeusz ślepy, siedział podle drogi żebrząc.
3.RAKOW.NTI przychodzą do Jerycha; a gdy wychadzał on z Jerycha, i uczniowie jego, i tłum niemały, syn Tymeuszów Bartymeusz ślepy siedział podle drogi żebrząc.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszli do Jerycha; a gdy on wychodził z Jerycha, i uczniowie jego i lud wielki, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział podle drogi żebrząc.
5.GDAŃSKA.2017I przyszli do Jerycha. A gdy on wychodził z Jerycha ze swoimi uczniami oraz mnóstwem ludzi, ślepy Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze, żebrząc.
6.SZCZEPAŃSKII przybywają do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha wraz z uczniami swoimi i mnogą rzeszą, siedział przy drodze ślepy Bartymej, syn Tymeja, żebrząc.
7.GRZYM1936Przyszli właśnie do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha z uczniami i z całym ludem, Bartymeusz ślepy, syn Tymeusza, na ten czas siedział przy drodze, żebrząc.
8.DĄBR.WUL.1973I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha wraz z uczniami swymi i wielką rzeszą, ślepy Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze żebrząc.
9.TYSIĄCL.WYD5Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.
10.BRYTYJKAI przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze.
11.POZNAŃSKAI przychodzą do Jerycha. A kiedy On wychodził z Jerycha i uczniowie Jego, i wielki tłum, niewidomy syn Timajosa siedział przy drodze, żebrząc.
12.WARSZ.PRASKAI tak oto weszli do Jerycha. A kiedy wychodzili z Jerycha, On, uczniowie Jego i niemała rzesza ludzi, siedział przy drodze Bartymeusz, syn Tymeusza, żebrak niewidomy.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przychodzą też do Jerycha. A gdy on, jego uczniowie oraz znaczny tłum wychodził z Jerycha, syn Tymeusza Bartymeusz, ślepy siedział przy drodze, żebrząc.
14.EIB.BIBLIA.2016Przybyli do Jerycha. A gdy wychodzili z miasta - On, Jego uczniowie oraz spory tłum - siedział przy drodze niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza.
15.TOR.NOWE.PRZ.I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha, On i Jego uczniowie, i znaczny tłum ludzi, oto ślepy, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze żebrząc.