« Jer 35:9 Księga Jeremiasza 35:10 Jer 35:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aleśmy mieszkali w namieciech i byliśmy posłuszni we wszystkiem, co nam Jonadab, ojciec nasz, rozkazał.
2.GDAŃSKA.1881Ale abyśmy mieszkali w namiotach; i usłuchaliśmy, i uczynimy według wszystkiego, co nam rozkazał Jonadab, ojciec nasz.
3.GDAŃSKA.2017Ale mieszkamy w namiotach; byliśmy posłuszni i postępujemy zgodnie ze wszystkim, co nam nakazał Jonadab, nasz ojciec.
4.CYLKOWI tak mieszkaliśmy w namiotach, i słuchaliśmy i czynili wedle wszystkiego, co nam rozkazał Jonadab, praojciec nasz.
5.KRUSZYŃSKIMieszkamy pod namiotami; i postępujemy według tego wszystkiego, co nam rozkazał Jonadab, ojciec nasz.
6.TYSIĄCL.WYD1Mieszkaliśmy w namiotach i spełnialiśmy posłusznie wszystko, co nam rozkazał nasz ojciec Jonadab.
7.TYSIĄCL.WYD5Mieszkamy w namiotach, posłusznie postępujemy według wszelkich nakazów Jonadaba, naszego praojca.
8.BRYTYJKAI mieszkaliśmy w namiotach, postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nasz ojciec, Jonadab.
9.POZNAŃSKAMieszkamy w namiotach. Słuchamy i postępujemy we wszystkim zgodnie z tym, co nam przykazał ojciec nasz Jonadab.
10.WARSZ.PRASKAMieszkamy ciągle pod namiotami. Zawsze byliśmy posłuszni poleceniom naszego praojca, Jonadaba, i przestrzegaliśmy ich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mieszkaliśmy w namiotach; słuchaliśmy i czyniliśmy według wszystkiego, co nam rozkazał Jonadab, nasz praojciec.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI mieszkamy w namiotach. Jesteśmy posłuszni. Czynimy dokładnie to, co nam przykazał nasz ojciec, Jehonadab.