« Jer 35:11 Księga Jeremiasza 35:12 Jer 35:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie do Jeremiasza, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do Jeremijasza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Wówczas doszło słowo PANA do Jeremiasza mówiące:
4.CYLKOWI doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, głosząc:
5.KRUSZYŃSKII było słowo Boże do Jeremjasza, głosząc:
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy Jahwe skierował słowo do Jeremiasza:
7.TYSIĄCL.WYD5Do Jeremiasza zaś Pan skierował następujące słowo:
8.BRYTYJKAI doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści:
9.POZNAŃSKAWówczas Jahwe przemówił do Jeremiasza w te słowa:
10.WARSZ.PRASKAWtedy Pan tak przemówił do Jeremiasza:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy doszło Jeremjasza słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN skierował do Jeremiasza Słowo tej treści: