« Jer 35:15 Księga Jeremiasza 35:16 Jer 35:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak utwierdzili synowie Jonadaba, syna Pechabowego, przykazanie ojca swego, które im przykazał: a ten lud nie był mi posłusznym.
2.GDAŃSKA.1881Choć synowie Jonadaba, syna Rechabowego, dosyć uczynili rozkazaniu ojca swego, które im przykazał, ale ten lud nie jest mi posłuszny.
3.GDAŃSKA.2017I chociaż synowie Jonadaba, syna Rekaba, wypełnili nakaz swego ojca, który im przekazał, to jednak ten lud nie był mi posłuszny.
4.CYLKOWTak, zachowali synowie Jehonadaba, syna Rekaba, rozkaz praojca swego, który przykazał im, ale lud ten nie usłuchał Mnie.
5.KRUSZYŃSKITak, synowie Jonadaba, syna Rechaba, wypełniają rozkaz swego ojca, jaki im dał, a naród ten nie słucha mnie.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak, synowie Jonadaba, syna Rekaba, wypełnili dany im rozkaz swego praojca, a lud ten mnie nie usłuchał.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak, synowie Jonadaba, syna Rekaba, wprowadzili w życie nakaz swego praojca, jaki im zlecił, a naród ten nie usłuchał Mnie.
8.BRYTYJKASynowie Jonadaba, syna Rekaba, zachowali przykazania swojego ojca, które im dał, ale lud ten mnie nie usłuchał.
9.POZNAŃSKATak, synowie Jonadaba, syna Rekaba, wypełniają przykazanie, które im zlecił ich praojciec, ale ten lud mnie nie słucha.
10.WARSZ.PRASKAInaczej synowie Jonadaba, syna Rekaba: oni uczynili tak, jak im nakazał ich praojciec, a ten naród nie usłuchał Mnie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choć synowie Jonadaba, syna Rekaba, zachowali rozkaz swego praojca, który im dał nakaz ale ten lud Mnie nie usłuchał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak! Synowie Jehonadaba, syna Rekaba, zachowują przykazanie swojego ojca, ale ten lud Mnie nie posłuchał.