« Jer 35:2 Księga Jeremiasza 35:3 Jer 35:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wziąłem Jezoniasza, syna Jeremiaszowego, syna Habsaniego, i bracią jego i wszystkie syny jego i wszystek dom Rechabitów,
2.GDAŃSKA.1881Wziąłem tedy z sobą Jasanijasza, syna Jeremijaszowego, syna Chabazymijaszowego, i braci jego, i wszystkich synów jego, i wszystek dom Rechabitów,
3.GDAŃSKA.2017Zabrałem więc ze sobą Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabasiniasza, jego braci, wszystkich jego synów i cały dom Rekabitów;
4.CYLKOWZabrałem tedy Jaazanję, syna Jeremjasza, syna Chabacynji, i braci jego, i wszystkich synów jego i cały dom Rekabitów.
5.KRUSZYŃSKIWziąłem tedy Jaazanjasza, syna Jeremjasza, syna Habacinjasza, jego braci, wszystkich jego synów i całą rodzinę Rechabitów;
6.TYSIĄCL.WYD1Wziąłem tedy Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabassiniasza, braci jego, wszystkich jego synów i cały ród Rekabitów.
7.TYSIĄCL.WYD5Zabrałem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabassiniasza, i jego braci, wszystkich jego synów i całą rodzinę Rekabitów
8.BRYTYJKAI wziąłem Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów, i całe bractwo Rekabitów.
9.POZNAŃSKAZabrałem więc z sobą Jaazanja, syna Jirmejahu, syna Chabaccinja, jego braci i wszystkich jego synów oraz całą wspólnotę Rekabitów.
10.WARSZ.PRASKAPoszedłem tedy, wziąłem Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabassiniasza i jego braci, czyli cały ród Rekabitów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zabrałem Jaazaniasza, syna Jeremjasza, syna Chabacinji, jego braci, wszystkich jego synów i cały dom Rekabitów;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSprowadziłem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów - cały ród Rekabitów.