« Jer 35:7 Księga Jeremiasza 35:8 Jer 35:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rechabowego, ojca naszego, we wszystkiem, co nam przykazał, tak żebyśmy nie pili wina po wszystkie dni nasze, my i żony nasze, synowie i córki nasze,
2.GDAŃSKA.1881Przetoż usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rechabowego, ojca naszego, we wszystkiem, co nam rozkazał, żebyśmy nie pili wina po wszystkie dni nasze, my, żony nasze, synowie nasi, i córki nasze;
3.GDAŃSKA.2017Byliśmy więc posłuszni głosowi Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał: nie piliśmy wina przez wszystkie nasze dni, my, nasze żony, nasi synowie i nasze córki;
4.CYLKOWI tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, praojca naszego, we wszystkiem co nam nakazał, żebyśmy nie pijali wina po wszystkie dni nasze, my, żony nasze, synowie nasi, i córki nasze.
5.KRUSZYŃSKIItak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rechaba, naszego ojca, we wszystkiem, co nam rozkazał, abyśmy nie pili wina po wszystkie dni my, nasze żony, nasi synowie i córki nasze,
6.TYSIĄCL.WYD1Myśmy usłuchali słowa Jonadaba, syna Rekaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam rozkazał: nie pijemy wina przez całe życie, my, nasze żony, nasi synowie i córki nasze,
7.TYSIĄCL.WYD5Byliśmy posłuszni Jonadabowi, synowi Rekaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam nakazał. Powstrzymujemy się od picia wina przez całe życie, zarówno my sami, jak nasze żony, nasi synowie i nasze córki.
8.BRYTYJKAI tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze, my, nasze żony, nasi synowie i córki,
9.POZNAŃSKAByliśmy posłuszni słowu Jonadaba, syna Rekaba, ojca naszego, we wszystkim, co nam przykazał. Nie pijemy wina przez całe swe życie: ani my, nasze niewiasty, ani też synowie nasi i córki;
10.WARSZ.PRASKAZawsze byliśmy całkowicie posłuszni temu poleceniu naszego ojca Jonadaba, syna Rekaba i nie piliśmy wina ani my sami, ani nasze żony, ani nasi synowie i córki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego praojca, we wszystkim co nam nakazał, żebyśmy nie pijali wina po wszystkie nasze dni; my, nasze żony, nasi synowie i nasze córki.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI my posłuchaliśmy głosu Jehonadaba, syna Rekaba, naszego ojca. Przestrzegamy wszystkiego, co nam przykazał. Nie pijemy wina po wszystkie nasze dni, ani my, ani nasze żony, ani nasi synowie, ani nasze córki.