« Eze 48:35 Księga Daniela 1:1 Dan 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku trzeciego królestwa Joakima, króla Judzkiego, przyszedł Nabuchodonozor, król Babiloński, do Jeruzalem i obległ je.
2.GDAŃSKA.1881Roku trzeciego królowania Joakima, króla Judzkiego, przyciągnął Nabuchodonozor, król Babiloński, do Jeruzalemu, i obległ je.
3.GDAŃSKA.2017W trzecim roku panowania Joakima, króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął Nabuchodonozor, król Babilonu, i obległ ją.
4.TYSIĄCL.WYD1Roku trzeciego panowania Jehojakima, króla judzkiego, przyciągnął Nabuchodonozor, król babiloński, pod Jerozolimę i obległ ją.
5.TYSIĄCL.WYD5W trzecim roku panowania króla judzkiego, Jojakima, przybył król babiloński, Nabuchodonozor, pod Jerozolimę i oblegał ją.
6.BRYTYJKATrzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je.
7.POZNAŃSKAW trzecim roku panowania Jojakima, króla Judy, Nebukadnezar, król Babilonu, przybył do Jerozolimy i obległ ją.
8.WARSZ.PRASKAW trzecim roku panowania Jojakima, króla judzkiego, Nabuchodonozor, król Babilonii, dotarł do Jerozolimy i rozpoczął oblężenie miasta.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzeciego roku panowania Jojakima, judzkiego króla, przyciągnął do Jeruszalaim Nabukadnecar, król Babilonii, i ją oblegał.
10.EIB.BIBLIA.2016W trzecim roku panowania Jehojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król Babilonu, do Jerozolimy i obległ ją.