« Dan 1:12 Księga Daniela 1:13 Dan 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przypatruj się twarzom naszym i twarzom pacholąt, które jedzą potrawy królewskie, a jako ujrzysz, uczynisz z sługami twymi.
2.GDAŃSKA.1881Potem przypatrzysz się twarzom naszym, i twarzom innych młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich, a jako obaczysz, tak uczynisz z sługami twymi.
3.GDAŃSKA.2017Potem przypatrzysz się naszym twarzom oraz twarzom młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich, i według tego, co zobaczysz, tak postąpisz ze swoimi sługami.
4.TYSIĄCL.WYD1Potem przypatrzysz się wyglądowi naszemu i wyglądowi młodzieńców, którzy jedzą potrawy królewskie, i według tego, jak zobaczysz, postąpisz ze sługami twoimi».
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie, i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co zobaczysz.
6.BRYTYJKAPotem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami.
7.POZNAŃSKAZobaczysz, jak wyglądamy my, a jak młodzieńcy, którzy jedzą pokarm królewski, i według tego, jak zauważysz, postąp z twoimi sługami.
8.WARSZ.PRASKAPotem porównasz nasz wygląd z wyglądem młodzieńców odżywiających się daniami królewskimi. Wtedy będziesz mógł zrobić z nami, co zechcesz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przypatrzysz się naszym twarzom i twarzom innych młodzieńców, którzy jadają pokarm z potraw królewskich, i jak zobaczysz – tak postąpisz ze swoimi sługami.
10.EIB.BIBLIA.2016Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla - i postąp ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach.