« Dan 1:17 Księga Daniela 1:18 Dan 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak, gdy się wypełniły dni, po których był król rzekł, aby je wprowadzono, przywiódł je przełożony rzezańców przed oczy Nabuchodonozora.
2.GDAŃSKA.1881A gdy wyszły dni, po których ich król przyprowadzić rozkazał, przywiódł ich przełożony nad komornikami przed twarz Nabuchodonozora.
3.GDAŃSKA.2017Gdy minęły dni wyznaczone przez króla, by ich przyprowadzić, przełożony dworzan wprowadził ich przed Nabuchodonozora.
4.TYSIĄCL.WYD1Po upływie czasu, po którym polecił ich król przyprowadzić, przywiódł ich przełożony sług dworskich przed Nabuchodonozora.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora.
6.BRYTYJKAA po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara.
7.POZNAŃSKAA gdy upłynęły dni, po których król polecił, aby ich przyprowadzono, przełożony dworzan stawił ich przed oblicze Nebukadnezara.
8.WARSZ.PRASKAKiedy nadszedł czas wyznaczony przez króla na spotkanie u niego, przełożony służby dworskiej przedstawił ich Nabuchodonozorowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy minęły dni, po których król kazał ich przyprowadzić, przełożony nad dworzanami zaprowadził ich przed oblicze Nabukadnecara.
10.EIB.BIBLIA.2016Gdy minął trzyletni okres nauki, przełożony służby dworskiej, zgodnie z poleceniem Nebukadnesara, stawił ich przed królem.