« Dan 1:18 Księga Daniela 1:19 Dan 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy z nimi król rozmawiał, nie naleźli się tacy ze wszystkich, jako Daniel, Ananiasz, Misael i Azaryasz, i stawali przed królem.
2.GDAŃSKA.1881I mówił z nimi król; ale nie był znaleziony między onymi wszystkimi, jako Danijel, Ananijasz, Misael i Azaryjasz; i stawali przed obliczem królewskiem.
3.GDAŃSKA.2017I król rozmawiał z nimi, ale nie znalazł się pośród nich wszystkich nikt taki, jak Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. I stanęli przed królem.
4.TYSIĄCL.WYD1A gdy król z nimi rozmawiał, nie znaleźli się wśród wszystkich innych tacy jak Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. Zostali przeto przyjęci do służby królewskiej.
5.TYSIĄCL.WYD5Król rozmawiał z nimi, i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli, więc sprawować służbę przy królu.
6.BRYTYJKAI król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz; i tak poszli na służbę do króla.
7.POZNAŃSKAKról rozmawiał z nimi. I nie znalazł się pośród nich wszystkich [nikt taki], jak Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. Służyli więc królowi.
8.WARSZ.PRASKAPozostając z nimi jakiś czas król widział, że Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz nie mają sobie równych wśród pozostałych młodzieńców. Zaczęli więc pełnić służbę u Nabuchodonozora.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król z nimi rozmawiał; lecz pomiędzy wszystkimi nie został znaleziony ktoś taki, jak Daniel, Chanania, Miszael, czy Azaria; więc pozostali przed obliczem króla.
10.EIB.BIBLIA.2016Król podjął z nimi rozmowę. I wówczas okazało się, że nikt spośród nich wszystkich nie dorównuje Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Przyjęto ich zatem do służby przy królu.