« Dan 1:2 Księga Daniela 1:3 Dan 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł król Asphenezowi, przełożonemu trzebieńców, aby wwiódł z synów Izraelowych a z nasienia królewskiego i pańskiego
2.GDAŃSKA.1881I rozkazał król Aspenasowi przełożonemu nad komornikami swymi, aby przyprowadził z synów Izraelskich, i z nasienia królewskiego i z książąt,
3.GDAŃSKA.2017I król rozkazał Aszpenazowi, przełożonemu swoich eunuchów, aby przyprowadził niektórych spośród synów Izraela, z potomstwa króla i z książąt;
4.TYSIĄCL.WYD1Król rozkazał Asfenezowi, przełożonemu sług dworskich, wprowadzić niektórych Izraelitów pochodzenia królewskiego i z możnych rodów —
5.TYSIĄCL.WYD5Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców
6.BRYTYJKAI rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu,
7.POZNAŃSKAKról polecił Aszpenazowi, przełożonemu swoich dworzan, przyprowadzić [niektórych] spośród synów Izraela z rodu królewskiego i [pochodzenia] książęcego
8.WARSZ.PRASKAAszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, król kazał wybrać spośród Izraelitów pewną liczbę chłopców z królewskich rodów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król rozkazał Aszpenazowi, przełożonemu nad swymi dworzanami, by przyprowadził synów israelskich, z królewskiego nasienia i przywódców;
10.EIB.BIBLIA.2016Król rozkazał też Aszpenazowi, dowódcy swej służby dworskiej, aby sprowadził chłopców izraelskich pochodzących z królewskiego lub z książęcego rodu.