« Jer 39:18 Księga Jeremiasza 40:1 Jer 40:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowo, które się stało do Jeremiasza od Pana, gdy wypuszczony od Nabuzardan, hetmana z Rama, gdy go wziął związanego łańcuchami w pośrodku wszystkich, którzy się prowadzili z Jeruzalem, i wiedziono je do Babilonu.
2.GDAŃSKA.1881Słowo, które się stało do Jeremijasza od Pana, gdy go wypuścił Nabuzardan, hetman żołnierski, z Ramy, wziąwszy go, gdy był związany łańcuchami w pośród wszystkich więźniów Jeruzalemskich i Judzkich, których wiedziono do Babilonu.
3.GDAŃSKA.2017Słowo, które doszło od PANA do Jeremiasza, po uwolnieniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę gwardii, gdy go zabrał związanego łańcuchami spośród wszystkich więźniów Jerozolimy i Judy, których uprowadzono do Babilonu.
4.CYLKOWSłowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego po wypuszczeniu go przez Nebuzar-Adana, naczelnika straży przybocznej, z Ramah, dokąd go sprowadził okutego w kajdany, wpośród wszystkich brańców Jerozolimy i Judy uprowadzonych do Babelu.
5.KRUSZYŃSKISłowo, które było skierowane od Boga do Jeremjasza potem, gdy Nebuzaradan, naczelnik straży, wypuścił go z Rama, dokąd sprowadził go okutego w kajdany, wpośród wszystkich wygnańców Jeruzalem i Judei uprowadzonych do Babilonu.
6.TYSIĄCL.WYD1Słowo, które Jahwe skierował do Jeremiasza po wypuszczeniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej; gdy posłał po niego, był on skuty w kajdany pośród wszystkich wygnańców Jerozolimy i Judy, prowadzonych w niewolę do Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty łańcuchami wśród wszystkich zesłanych z Jerozolimy i Judy, którzy mieli być uprowadzeni na wygnanie do Babilonu.
8.BRYTYJKASłowo, które doszło Jeremiasza od Pana, gdy Nebuzaradan naczelnik straży przybocznej, wypuścił go na wolność z Ramy, gdzie go odebrał trzymanego w pętach wśród wszystkich jeńców z Jeruzalemu i Judy, prowadzonych do Babilonu.
9.POZNAŃSKALos Jeremiasza zrządzony przez Jahwe po uwolnieniu go z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę gwardii przybocznej: Kiedy chciał się nim zająć, on - skrępowany łańcuchami - znajdował się wśród ogółu wygnańców Jerozolimy i Judy uprowadzanych w niewolę do Babilonii.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Jeremiasz został zwolniony z Rama przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej, znów przemówił do niego Pan. [A był zwolniony tak]: został wzięty spośród uprowadzanych do Babilonu mieszkańców Jerozolimy i Judy, między którymi znajdował się skuty łańcuchami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowo, które od WIEKUISTEGO doszło Jeremjasza, po wypuszczeniu go przez Nebuzar–Adana, naczelnika przybocznej straży z Ramath. Gdyż tam go sprowadził, zakutego w kajdany, pośród wszystkich brańców Jeruszalaim i Judy, którzy zostali uprowadzeni do Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Słowo, które PAN przekazał Jeremiaszowi po uwolnieniu go w Ramie. Jeremiasz przybył tam zakuty w kajdany wśród wszystkich wygnańców z Jerozolimy i Judy, których prowadzono do Babilonu. Tam przejął go i uwolnił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej.