« Jer 40:11 Księga Jeremiasza 40:12 Jer 40:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wrócili się, mówię, wszyscy Żydowie ze wszech miejsc, do których byli uciekli, i przyszli do Judzkiéj ziemie, do Godoliasza do Masphath, i zebrali wino i żniwa bardzo wiele.
2.GDAŃSKA.1881Wrócili się więc wszyscy Żydzi ze wszystkich miejsc, do których byli zagnani, i przyszli do ziemi Judzkiej do Godolijasza do Masfy, i nazbierali wina, i letniego owocu bardzo wiele.
3.GDAŃSKA.2017Wrócili wszyscy ci Żydzi ze wszystkich miejsc, do których zostali wygnani, i przyszli do ziemi Judy, do Gedaliasza do Mispy, i nazbierali bardzo obficie wina i letnich owoców.
4.CYLKOWI wrócili wszyscy Judejczycy ze wszystkich miejsc, do których zagnani zostali, i przybyli do ziemi judzkiej, do Gedalji, do Micpah; poczem nazbierali wina i letnich plonów moc wielką.
5.KRUSZYŃSKItedy powrócili wszyscy Judejczycy ze wszystkich miejsc, do których zostali wygnani; i przybyli do ziemi judzkiej, do Gedaljasza do Micpa i zbierali wino i zboże bardzo obficie.
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy powrócili wszyscy obywatele Judy ze wszystkich miejsc, gdzie byli rozproszeni, i przybyli do ziemi judzkiej do Gedaliasza do Mispa i dokonali sprzętu wina i owoców w wielkiej obfitości.
7.TYSIĄCL.WYD5Powrócili więc wszyscy mieszkańcy Judy ze wszystkich miejsc, po których się rozproszyli, i przyszli do ziemi judzkiej do Godoliasza, do Mispa; i zebrali wino i owoce w wielkiej obfitości.
8.BRYTYJKAWrócili wszyscy ci Judejczycy ze wszystkich miejscowości, w których byli rozproszeni, i przybyli do ziemi judzkiej, do Gedaliasza, do Mispy. I mieli bardzo obfite zbiory wina i owoców.
9.POZNAŃSKAPowracali więc wszyscy Judejczycy z wszystkich terenów, po których byli rozproszeni, i przybywali na ziemię judzką, do Gedaliasza do Micpa. Zbierali wino i plony letnie, bardzo obfite.
10.WARSZ.PRASKAWtedy wszyscy mieszkańcy Judy ze wszystkich krajów, po których byli rozproszeni powrócili do Judy i zamieszkali w Mispa, blisko Godoliasza; mieli bardzo obfite zbiory winogron oraz innych owoców.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wszyscy Judejczycy wrócili ze wszystkich miejsc do których zostali zagnani i przybyli do ziemi judzkiej, do Gedalji, do Micpa. Potem nazbierali wina i wielką ilość letnich plonów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWrócili więc wszyscy ci Judejczycy z miejsc swego rozproszenia do ziemi judzkiej, do Gedaliasza, do Mispy. A zbiory winorośli, daktyli i fig były tego roku obfite.