« Jer 40:5 Księga Jeremiasza 40:6 Jer 40:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyszedł Jeremiasz do Godoliasza, syna Ahikam, do Masphath i mieszkał z nim w pośrodku ludu, który był zostawion w ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Przyszedł tedy Jeremijasz do Godolijasza, syna Ahikamowego, do Masfy, i mieszkał z nim w pośród ludu, który był pozostał w ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Jeremiasz udał się do Gedaliasza, syna Achikama, do Mispy, i mieszkał z nim wśród ludu, który pozostał w ziemi.
4.CYLKOWI tak przybył Jeremjasz do Gedalji, syna Achikama, do Micpah i osiadł przy nim, wpośród ludu, który pozostał w kraju.
5.KRUSZYŃSKII przyszedł Jeremjasz do Gedaljasza, syna Ahikama, do Micpa i zamieszkał z nim wpośród ludu, pozostałego w kraju.
6.TYSIĄCL.WYD1Przyszedł tedy Jeremiasz do Gedaliasza, syna Achikama, do Mispa i pozostał przy nim pośród ludu pozostawionego w kraju.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeremiasz więc udał się do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa i przebywał z nim wśród ludu, który pozostał w kraju.
8.BRYTYJKAI przybył Jeremiasz do Gedaliasza, syna Achikama, do Mispy, i zamieszkał u niego wśród ludu, który pozostał w kraju.
9.POZNAŃSKAJeremiasz zaś udał się do Micpa do Gedaliasza, syna Achikama, i przebywał u niego wśród ludu pozostałego w kraju.
10.WARSZ.PRASKAUdał się tedy Jeremiasz do Mispa, do syna Achikama – Godoliasza, i pozostał z nim wśród ludności, która ocalała w kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Jeremjasz przybył do Micpy, do Gedalji, syna Achikama, i osiadł przy nim wśród ludu, który pozostał w kraju.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jeremiasz przybył do Gedaliasza, syna Achikama, do Mispy. Zamieszkał przy nim wśród ludu, który pozostał w kraju.