« Jer 40:7 Księga Jeremiasza 40:8 Jer 40:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszli do Godoliasza do Masphath: Ismahel, syn Nathaniasza, i Johanan i Jonathan, synowie Karee, i Sareasz, syn Thanelmmeth, i synowie Ophi, którzy byli z Nethophaty, i Jezoniasz, syn Maachathy, sami i mężowie ich.
2.GDAŃSKA.1881Tedy przyszli do Godolijasza do Masfy, to jest, Izmael, syn Natanijaszowy, także Johanan i Jonatan, synowie Kareaszowi, i Serajasz, syn Tanchumetowy, i synowie Efaj Netofatczyka, i Jasanijasz, syn Machatowy, oni i lud ich.
3.GDAŃSKA.2017Do Gedaliasza do Mispy przyszli: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja Netofatyty, oraz Jezaniasz, syn Maachatyty, oni i ich ludzie.
4.CYLKOWPrzybyli do Gedalji, do Micpah, mianowicie Iszmael syn Netanji, i Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, i Serajah, syn Tanchumeta, i synowie Efaji z Netofy, i Jezanjahu, syn Maachatczyka, oni i ludzie ich.
5.KRUSZYŃSKIprzyszli do Gedaljasza do Micpa: Izmael, syn Netanjasza, Johanan i Jonatan, synowie Kareacha, i Serajasz, syn Tanhumeta, oraz synowie Efaja z Netofy i Jezanjasz, syn Maachatczyka, oni i ludzie ich.
6.TYSIĄCL.WYD1przyszli do Gedaliasza do Mispa, mianowicie Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofy, i Jizaniasz, syn Maakatyty, ze swymi ludźmi.
7.TYSIĄCL.WYD5przyszli do Godoliasza do Mispa: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofa, Jezaniasz, syn Maakatyty, oni sami wraz ze swoimi ludźmi.
8.BRYTYJKAPrzybyli do Gedaliasza, do Mispy, mianowicie: Ismael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofy, i Jozaniasz, syn Maachatyty, oni oraz ich ludzie.
9.POZNAŃSKAprzybyli ze swymi ludźmi do Gedaliasza do Micpa: Jiszmael, syn Netanjahu, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Seraja, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofa oraz Jezanjahu, syn Maakatyty, oraz ich ludzie.
10.WARSZ.PRASKAPrzyszli tedy do Godoliasza do Mispa: Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofa, Jezaniasz, syn Maakatyty, oraz ich ludzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.do Micpy, do Gedalji przybyli: Iszmael, syn Nethanji; Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha; Serajasz, syn Tanchumeta; synowie Efaji z Netofy, Jaazanjasz, syn Maachatczyka, oni i ich ludzie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybyli więc do Gedaliasza, do Mispy. Byli to Ismael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kareacha, Serajasz, syn Tanchumeta, synowie Efaja z Netofy, i Jezaniasz, syn Maakity. Ściągnęli oni wraz ze swoimi ludźmi.