« 2Moj 16:9 2 Księga Mojżeszowa 16:10 2Moj 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż jest ❬mowił❭Aaron ku wszemu zboru synow israhelskich, weźrzeli na puszczą, ano sława boża zjawiła sie jest na puszczy w obłoce.
2.WUJEK.1923A gdy mówił Aaron do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych, pojrzeli ku puszczy, a oto chwała Pańska ukazała się w obłoku.
3.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy mówił Aaron do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, że spojrzeli ku puszczy, a oto, chwała Pańska ukazała się w obłoku.
4.GDAŃSKA.2017Gdy Aaron mówił do całego zgromadzenia synów Izraela, spojrzeli w stronę pustyni, a oto chwała PANA ukazała się w obłoku.
5.CYLKOWI stało się, gdy przemawiał Ahron do całego zboru synów Israela, że spojrzeli ku puszczy, a oto - chwała Wiekuistego ukazała się w obłoku!
6.KRUSZYŃSKIGdy Aaron przemawiał do całego zgromadzenia synów Izraelowych, odwrócili się ku pustyni, a oto chwała Boża ukazała się w obłoku.
7.MIESESGdy Aron powiedział to do całej Gminy Synów Izraela, działo się, iż zwrócili się ku pustyni, a oto Majestat Wiekuistego objawił się w obłoku
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy Aaron przemawiał do całego zgromadzenia Izraelitów, spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana.
9.BRYTYJKAI stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócili się ku pustyni, a oto ukazała się chwała Pańska w obłoku.
10.POZNAŃSKAGdy zaś Aaron przemówił do całej rzeszy Izraelitów, oni zwrócili się ku pustyni; a oto chwała Jahwe ukazała się w obłoku.
11.WARSZ.PRASKAGdy Aaron zaczął przemawiać do całego zgromadzenia Izraela, wszyscy zaczęli spoglądać w stronę pustyni, gdzie nagle zobaczyli chwałę Jahwe w obłoku.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Ahron przemawiał do całego zboru synów Israela, stało się, że spojrzeli ku puszczy a oto w obłoku ukazała się chwała WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZanim Aaron skończył przemawiać do całego zgromadzenia Izraela, ludzie zwrócili wzrok ku pustyni, a tam - chwała PANA ukazała się w obłoku!