« 2Moj 16:21 2 Księga Mojżeszowa 16:22 2Moj 16:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle opięć w szosty dzień sebrali dwoj pokarm, to jest dwie mierze ❬gomor❭ [na dzień] na każdego człowieka. I przyszli są wszystka książęta tego mnostwa i powiedzieli są Mojżeszowi.
2.WUJEK.1923A dnia szóstego zbierali pokarmy we dwójnasób, to jest, dwa gomor na każdego człowieka. I przyszli wszyscy przełożeni pospólstwa, i powiedzieli Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.1881A gdy było dnia szóstego, zbierali chleb w dwójnasób, po dwu Gomer na każdego. I zeszły się wszystkie książęta zgromadzenia, oznajmując to Mojżeszowi.
4.GDAŃSKA.2017A gdy nastał szósty dzień, zbierali dwa razy więcej chleba, po dwa omery na każdego. I wszyscy przełożeni zgromadzenia przyszli i powiedzieli o tym Mojżeszowi.
5.CYLKOWI stało się dnia szóstego, że zebrali chléb w dwójnasób, po dwa omery na każdego; i przyszli wszyscy książęta zboru i donieśli to Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKIDnia szóstego zbierali chleb w podwójnej ilości, dwa gomery na jednego. Wszyscy zwierzchnicy zgromadzenia przybyli i zapytywali Mojżesza.
7.MIESESSzóstego dnia [w tygodniu] działo się, iż zbierali pożywienia w dwójnasób, po dwa omery dla każdego. Wszyscy książęta Gminy przyszli i opowiedzieli to Mojżeszowi.
8.TYSIĄCL.WYD5W szóstym zaś dniu zbierali podwójną ilość pożywienia, dwa omery na każdego. I przybyli wszyscy przełożeni zgromadzenia, i donieśli o tym Mojżeszowi.
9.BRYTYJKASzóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi.
10.POZNAŃSKAW szóstym dniu zebrali dwa razy tyle pożywienia, po dwa gomery na każdego. Wtedy wszyscy książęta rodów poszli donieść o tym Mojżeszowi.
11.WARSZ.PRASKASzóstego dnia zebrali podwójną ilość pożywienia, czyli po dwa omery na głowę. Natychmiast też przyszli do Mojżesza starsi całego zgromadzenia i donieśli mu o tym.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A szóstego dnia stało się, że zbierali ten chleb w dwójnasób, dla każdego po dwa omery. Więc przyszli wszyscy przywódcy zboru i donieśli to Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW szóstym dniu każdy zebrał na dwa dni, po dwa omery na osobę. Przełożeni zgromadzenia przyszli i donieśli o tym Mojżeszowi.